Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Wywiad z Markiem Masalskim
Krzysztof Matys: Jak wygląda dziś rynek pracy? A absolwenci jakich kierunków są najbardziej poszukiwani?

Marek Masalski: Rynek pracy dzisiaj powoli staje się rynkiem pracownika a nie pracodawcy – oznacza to iż dużo większy problem niż jeszcze 2 lata temu stanowi pozyskanie kandydatów na dane stanowisko pracy. Bezwzględnie jest to wynik emigracji do krajów Unii Europejskiej ale również braku konstruktywnych zmian dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych w Polsce, a co za tym idzie – wysokich kosztów zatrudnienia. Niezwykle ważną rolę w tym przypadku odgrywa również mentalność pracodawców, z których część nie jest do końca świadoma faktu pozapłacowych motywatorów do pracy i sposobów zatrudnienia.
Największe potrzeby możemy zaobserwować wśród absolwentów kierunków technicznych. Inżynierowie różnych specjalności to dzisiaj zdecydowanie jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników. Są to stanowiska wymagające wysokich umiejętności technicznych i oferowane wynagrodzenie jest satysfakcjonujące. Brakuje również pracowników wykonawczych po szkołach zawodowych średnich i zasadniczych.

Od kilku już lat mówi się o tym, że zbyt wielu młodych ludzi wybiera studia humanistyczne. Czy to prawda, że po ukończeniu takich studiów trudniej o pracę?

- Ciężko w tym wypadku o jednoznaczną odpowiedź oraz sformułowanie jakichkolwiek wskazówek. Bo tak naprawdę bardzo dużo zależy również od tego, co reprezentuje sobą osoba studiująca na kierunku humanistycznym. Do czego ma predyspozycje i czym się pasjonuje. Osobom po ukończeniu studiów na kierunkach humanistycznych zazwyczaj łatwiej niż innym jest współpracować z ludźmi, a po odbyciu dodatkowych kursów czy studiów podyplomowych i zdobyciu doświadczenia ma większą możliwość wyboru ścieżki kariery zawodowej.

Szczególnie warte uwagi są kierunki najpopularniejsze. Bardzo trudno jest się na nie dostać bo o jeden indeks rywalizuje nawet trzynastu kandydatów! Tak jest np. na psychologii. Niełatwo tez zostać studentem prawa, socjologii czy politologii. Czy gra jest warta świeczki, czy po tych studiach młodzi ludzie mają duże szanse na karierę?

- Jeśli mamy zidentyfikowane własne pasje i związane z nimi cele życiowe i potrafimy konsekwentnie do nich dążyć to gra jest zawsze warta świeczki. Jeśli wystarczyło samozaparcia i wytrwałości oraz niewątpliwie – wiedzy i inteligencji na przebrnięcie przez złożone rekrutacje na wspomniane kierunki studiów i udało się pokonać tak liczną konkurencję to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż cechy te pozwolą na znalezienie pracy w wymarzonej dziedzinie.
Wspomniane dziedziny nauki są bardzo szerokie i ich absolwenci mogą znaleźć pracę w bardzo wielu obszarach rynku pracy. Szczególnie, jeśli będą rozszerzać swoje kwalifikacje w dziedzinach, które uważają za interesujące.

Czy istnieją zawody szczególnie niedoceniane przez maturzystów? Takie kierunki studiów, które nie cieszą się zbyt dużą popularnością mimo tego, że po ich skończeniu łatwo o pracę.

- Trudno jest wskazać takie kierunki studiów, które są niedoceniane. Wydaje mi się, że większym problemem jest wybór odpowiedniej specjalizacji w trakcie studiów, niekiedy studenci wybierają najpopularniejsze lub najłatwiejsze – szczególnie dotyczy to kierunków politechnicznych. Problemem jest też często zbyt uboga oferta uczelni w zakresie wyboru ścieżek rozwoju. Przykładem może być oferta specjalizacji dla lekarzy medycyny.

A co z nowymi zawodami? Czy rynek pracy jest na tyle dynamiczny, że pojawia się zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinach o których niedawno jeszcze mało kto słyszał?

- Bardzo dynamicznie rozwija się dziedzina transportu i logistyki i specjaliści w tej dziedzinie są dzisiaj zdecydowanie bardziej poszukiwani niż kiedyś. Następna grupą są zawody związane z nowymi technologiami w bardzo szerokim zakresie.

Jak będzie kształtował się rynek pracy w ciągu najbliższych lat?

- Jeśli ani prawo pracy ani wysokość kosztów pracy nie ulegną zmianie to istnieje ryzyko, iż będziemy nadal obserwować odpływ siły roboczej do krajów Unii Europejskiej. Idą zatem dobre czasy dla tych, którzy zostaną w kraju – będą mieli mniejszą konkurencję, większe możliwości rozwoju.

Co możemy doradzić maturzystom wybierającym studia?

- Po pierwsze: być przekonanym do wyboru kierunku studiów. Po drugie: przy wyborze uczelni sprawdzić jakiego rodzaju specjalizacje są dostępne w toku studiów. Po trzecie: możemy życzyć im konsekwencji i poszukiwania satysfakcji w każdym wyborze, jakiego dokonają. Po czwarte: nie każdy musi mieć wykształcenie wyższe i niekiedy można łatwiej znaleźć pracę i o wiele lepiej zarobić będąc świetnym rzemieślnikiem lub fachowcem wykonawcą.

Szukasz pracy? Przeczytaj zanim wyślesz swoją aplikację:
Jak napisać CV
Sztuka wysyłania CV mailem
Błędy w CV i liście motywacyjnym

Marek Masalski, psycholog, specjalista w zakresie doradztwa zawodowego i organizacji pracy, absolwent studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorant Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Właściciel firmy GRUPA KONSULTACYJNA zajmującej się wspomaganiem procesów zarządzania oraz strategii marketingowych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz szkoleniami kompetencyjnymi. Prowadzi konsultacje w zakresie metod zarządzania i strategii marketingowych.