Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Czas trwania poszczególnych części egzaminu
Matura
PRZEDMIOTY  
ARKUSZE  
 CZAS TRWANIA

w minutach

język polski
• język mniejszości      

poziom podstawowy  

 170

poziom rozszerzony
 180
języki obce nowożytne
poziom podstawowy
 120
poziom rozszerzony

 część I    

 120
 część II
 70

języki obce  dla klas dwujęzycznych,
• informatyka

 część I
 90
 część II
 150
języki klasyczne,
• język kaszubski
poziom rozszerzony
 180

historia,
• historia muzyki,
• historia sztuki,
• wiedza o tańcu,
• wiedza o społeczeństwie,
• matematyka

poziom podstawowy 
 120
poziom rozszerzony
 180
Arkusz w języku obcym*
 80

biologia,
• chemia,
• fizyka i astronomia,
• geografia 

poziom podstawowy
 120
poziom rozszerzony
 150
Arkusz w języku obcym*
 80

* Arkusz w języku obcym z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii rozwiązują absolwenci klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy.

Rozpoczęcie pierwszego egzaminu – godz. 9.00
Rozpoczęcie drugiego egzaminu – godz. 14.00
Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z danego przedmiotu trwają 30 minut.