Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


OGŁOSZENIA
Kategoria:
Wszystkie ogłoszenia
Dodający: Maria
Data dodania: 2011-04-03 18:02:01
Telefon: 501389905
E-mail: maria@oriflame-klub.pl
Oriflame - praca konsultantki
Oferta pracy w charakterze konsultantki skierowana jest do osób w różnym wieku. To praca przynosząca wiele satysfakcji (możliwość osobistego rozwoju, nowe wyzwania, wspaniali ludzie ) ale przede wszystkim dająca możliwość uzyskania niezłych dochodów. Trzeba tylko poświęcić trochę swojego czasu i energii, a efekty przyjdą bardzo szybko w postaci: dużych zniżek na kosmetyki , premii, różnego rodzaju nagród. W przyszłości istnieje szansa na dużo większe pieniądze. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na moją stronę: www.maria.oriflame-klub.pl , gdzie można pobrać darmowe poradniki przybliżające pracę w Oriflame , a także dokonać rejestracji, by zacząć pracować w naszym gronie. Oferujemy pomoc i wsparcie!
Dodający: Maria
Data dodania: 2011-04-01 22:22:07
Telefon: 501389905
E-mail: maria@oriflame-klub.pl
Oriflame - praca konsultantki
Oferta pracy w charakterze konsultantki skierowana jest do osób w różnym wieku. To praca przynosząca wiele satysfakcji (możliwość osobistego rozwoju, nowe wyzwania, wspaniali ludzie ) ale przede wszystkim dająca możliwość uzyskania niezłych dochodów. Trzeba tylko poświęcić trochę swojego czasu i energii, a efekty przyjdą bardzo szybko w postaci: dużych zniżek na kosmetyki , premii, różnego rodzaju nagród. W przyszłości istnieje szansa na dużo większe pieniądze. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na moją stronę: www.maria.oriflame-klub.pl , gdzie można pobrać darmowe poradniki przybliżające pracę w Oriflame , a także dokonać rejestracji, by zacząć pracować w naszym gronie. Oferujemy pomoc i wsparcie!
Dodający: jola
Data dodania: 2011-03-31 09:35:27
Telefon: 000000000
E-mail: fanbiznesu@wp.pl
Dodatkowa oferta współpracy
Rozwijaj biznes w swoim własnym domu Oferuję pracę dodatkową , która może być Twoim głównym źródłem dochodu. Wymagania : Internet , komputer Mile widziane osoby po 30-tce Napisz fanbiznesu@wp.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści
Data dodania: 2011-03-30 20:49:01
Telefon: 22 847- 95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
GRAFOMOTORYKA
21-22.V.2011r. GRAFOMOTORYKA Drogi pedagogu, nauczycielu, wychowawco! Chcesz poszerzyć swoje umiejętności pracy z dzieckiem? Jesteś chętny aby poznać techniki terapeutyczne? Szkolenie z GRAFOMOTORYKI, to doskonałe rozwiązanie dla podwyższenia Twoich kwalifikacji zawodowych. Termin: 21 - 22.V.2011r. Czas trwania: 12 h grafomotoryka Koszt: 260 zł Miejsce: CWRO Przewidywane godziny: sobota 10.00 - 16.00 niedziela 9.00 - 13.00 Program szkolenia: * Grafomotoryka a organizacja neuropsychologiczna * Rozwój obszarów i funkcji odpowiadających za umiejętności grafomotoryczne u dzieci w wieku 0-3 * Rozwój umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Analiza wytworów * Gotowość do nauki pisania. Analiza cech pisma * Dysgrafia – dyspraksja – agnozja * Przygotowanie do prowadzenia ukierunkowanych obserwacji * Formy terapii. Przegląd metod i ćwiczenia praktyczne * Warsztaty Szkolenie prowadzi mgr Grażyna Dorodzińska, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie diagnozowania i terapii dzieci z wadami rozwojowymi w wieku 0-3 i 3-7. Nauczyciel akademicki WSSE. Stała współpraca z: Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w CWRO, Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi "Bajkowy Świat", Ośrodkiem Wczesnej Interwencji, ul. Pilicka, Wydawnictwem Pedagogicznym RAABE. Udział w licznych konferencjach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez przodujące placówki badawcze i uniwersyteckie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści
Data dodania: 2011-03-30 20:46:35
Telefon: 22 847- 95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DYSLEKSJA CZY ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO? - po
14-15.V.2011r. DYSLEKSJA CZY ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO? - podstawy ORTOPTYKI Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Pozostali specjaliści zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu (zwłaszcza ortoptyści, optometryści i optycy) proszeni są o bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą kurs: ewa@ortoptyka.pl Miejsce: CWRO Koszt: 260 zł Czas trwania: 16 godzin Termin: 14-15 maj 2011 (sobota i niedziela) Przewidywany czas trwania: 11.00 – 17.30 (sobota) 9.00 - 15.00 (niedziela) Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawami diagnozy oraz terapii ortoptycznej. Nabycie teoretycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na rozróżnienie dysleksji od zaburzeń widzenia obuocznego - powodujących trudności w czytaniu i pisaniu. PROGRAM SZKOLENIA I Część teoretyczna 1. Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz zakres zastosowania 2. Dysleksja rozwojowa a zaburzenia widzenia obuocznego - wyjaśnienia terminologiczne oraz charakterystyka 3. Podstawy anatomii i fizjologii układu wzrokowego 4. Charakterystyka i znaczenie wybranych aspektów funkcjonowania wzrokowego: - ostrość wzroku - fiksacja oraz korespondencja siatkówkowa - ruchomość gałek ocznych oraz ruchy sakkadowe - akomodacja i konwergencja 5. Rozwój widzenia u dzieci – charakterystyka oraz ocena 6. Widzenie obuoczne - rozwój widzenia obuocznego - stopnie widzenia obuocznego - widzenie przestrzenne i jego aspekty 7. Wady refrakcji układu wzrokowego, ich rozwój oraz konsekwencje - krótkowzroczność - nadwzroczność - astygmatyzm - znaczenie właściwie dobranej korekcji 8. Patofizjologia widzenia – wpływ wybranych zaburzeń - zez jawny i ukryty - niedowidzenie - zaburzenia akomodacji i konwergencji II Część praktyczna 1. Diagnoza ortoptyczna – wybrane elementy. - Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. Prezentacja kwestionariuszy - Wstępna obserwacja oczu, testy dominacji oka - Badanie jakościowe oczu Ruchomość gałek ocznych - Pomiar konwergencji i akomodacji - Pomiar ostrości wzroku do dali i bliży - Testy Widzenia Lea Hyvarinen - Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo” - Testy Ogólnej Sprawności Motorycznej oraz Integracji Bilateralnej 2. Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia. - Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych - Zapoznanie z ćwiczeniami: ruchowymi, okulomotorycznymi, wizualizacyjnymi Uczestnicy poznają m.in. : - Ćwiczenia ruchowe usprawniające funkcje wzrokowe - Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową - Ćwiczenia usprawniające ruchomość gałek ocznych (wodzenie, sakkady) - Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową 3. Podsumowanie kursu Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie w wygodnym ubraniu i płaskim obuwiu. Szkolenie prowadzi mgr Ewa Witowska - dyplomowana ortoptystka, optometrystka, familiolog. Od ponad 10 lat specjalizuje się w terapii widzenia. Pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Z entuzjazmem także bada i rehabilituje wzrok. Jest właścicielką firmy ORTO-OPTICA w ramach,której prowadzi szkolenia z zakresu ortoptyki. Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Autorka portalu www.ortoptyka.pl. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-03-30 20:44:33
Telefon: 22 847- 95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I
13.V.2011r. DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I Szkolenie przewidziane jest dla nauczycieli klas zerowych i klas I – III tam, gdzie do klasy I już uczęszczają dzieci sześcioletnie, lub będą uczęszczać od września 2012 roku. Termin szkolenia: 13 MAJA 2011r. (piątek) Przewidywane godziny: 10:00 - 17:00 Czas trwania: 8 godzin dyd. Koszt: 200 zł Miejsce: CWRO Cele szkolenia: 1. Nauczyciele zapoznają się w właściwościami i możliwościami dzieci sześcioletnich, które znacznie różnią się jakościowo od dzieci siedmioletnich w sferze ruchowej; poznawczej, a zwłaszcza emocjonalnej. 2. Nauczyciele poznają przyczyny tych znaczących różnic wiekowych. 3. Nauczyciele zapoznają się z formami pracy dostosowanymi do możliwości dzieci i do ich potrzeb. 4. Nauczyciele poznają sposoby motywowania dzieci sześcioletnich do pracy i nauki. 5. Omówienie algorytmów rozmów i współpracy z rodzicami. Przewidywane efekty szkolenia: 1. Nauczyciele będą umieli dostosować wymagania i tempo pracy do możliwości dzieci. 2. Nauczyciele będą dysponować taką wiedzą, która pozwoli na odpowiednie motywowanie dzieci do nauki. 3. Będą mogli stosować różnorodne formy zabawowe pomagające w przyswojeniu, ćwiczeniu i utrwalaniu wiedzy i umiejętności u dzieci, tak, by łatwiej mogły uczyć się w kolejnych klasach. 4. Nauczyciele będą lepiej przygotowani do wychwycenia w odpowiednim czasie trudności u dzieci, co zapobiegnie gromadzeniu się braków. 5. Łatwiej będzie układać się współpraca z rodzicami i Poradniami Psychologiczno -Pedagogicznymi. Program szkolenia: 1. Przyczyny podjęcia decyzji o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. 2. Ogólne uwarunkowania i czynniki determinujące rozwój dziecka. 3. Podstawowe prawa rozwoju. 4. Zależność między dojrzewaniem i uczeniem się – okresy krytyczne i sensytywne - dojrzałość do systematycznego uczenia się wg koncepcji Stefana Szumana. 5. Podstawowe rodzaje aktywności dziecięcej i ich znaczenie dla rozwoju – szczególna rola zabawy jako głównej aktywności dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 6. Charakterystyka sfery fizycznej i ruchowej i jej rola w osiąganiu dojrzałości szkolnej; szczególna rola sprawności rąk w początkowym okresie nauki w klasie I. Właściwości dzieci sześcioletnich w tym zakresie. Możliwości wspomagania sprawności rąk. Problemy lateralizacji, sposoby jej określania. 7. Właściwości procesów orientacyjnych (uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe) u dzieci sześcioletnich; ich rola w uczeniu się, możliwości sterowania tymi procesami przez nauczyciela. Pierwsze symptomy ryzyka dysleksji. 8. Rola mowy w uczeniu się; właściwości mowy dzieci sześcioletnich, możliwości stymulacji mowy dzieci w warunkach szkolnych. 9. Charakterystyka procesów intelektualnych u sześciolatków. Czym charakteryzuje się myślenie konkretno-wyobrażeniowe przedoperacyjne u dzieci, co jest typowe w czynnościach operowania informacjami. Jak sprawdzić i ocenić poziom operacji myślowych u dzieci sześcioletnich. Decentracja myślowa i odwracalność myślenia jako niezbędne właściwości do rozwoju myślenia operacyjnego na konkretach i do rozwoju myślenia matematycznego. Jak można stymulować rozwój odwracalności myślenia. 10. Charakterystyka procesów emocjonalnych i motywacyjnych u sześciolatków – właściwości tych procesów jako głównych motywów działania (uczenia się). Rola potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania w kształtowaniu samooceny u dziecka i jego poczucia własnej wartości. Jak można stymulować i wykorzystywać w procesie uczenia się emocje i potrzeby dziecka. 11. Właściwości procesów społecznych sześciolatków – jak można grupę indywidualistów powoli przekształcać w zbiorowość klasową?. 12. Specyfika skoku rozwojowego u dzieci w wieku około 5;6 – 6;6 lat – co się wówczas dzieje i jakie nowe właściwości kształtują się u dzieci. 13. Jak nauczyciel może motywować dzieci , by mogły i chciały się uczyć: rola kar i nagród; odpowiednie sterowanie emocjami (ciekawość i zainteresowanie), odpowiedni poziom wymagań i inne. 14. Jakie trudności mogą występować u dzieci w początkowym okresie nauki, jak je poznać, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy. Rozporządzenia prawne regulujące te problemy. 15. Współpraca z rodzicami – to są nasze wspólne dzieci i będziemy próbować wspólnie im pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy. Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści
Data dodania: 2011-03-30 20:42:55
Telefon: 22 847-95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
09-10.IV.2011r. TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Trening skierowany jest do wszystkich osób pragnących wzbogacić swój warsztat technik wychowawczych w pracy z dziećmi i młodzieżą- rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia. Miejsce: CWRO Koszt: 260 zł Czas trwania: 14 godzin Termin: 09-10 kwiecień 2011r. (sobota i niedziela) Przewidywany czas trwania: 10.00 - 16.00 (sobota) 10.00 - 16.00 (niedziela) Realizowane zagadnienia: · Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji pomiędzy dzieckiem a wychowawcą · Analiza osobistych mocnych i słabych stron wychowawczych · Wpływ własnych doświadczeń na relację wychowawca – wychowanek · Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczą pracę z dziećmi i młodzieżą · Zmiana postaw opiekuńczych w kierunku wartości pożądanych wychowawczo · Zasady – jak je ustalać i egzekwować · Strategie radzenia sobie z wychowankiem Forma szkolenia: mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry zespołowe, burza mózgów , dyskusja Szkolenie prowadzi mgr Anna Wielgo, pedagog specjalny, nauczyciel akademicki z zakresu nauk pedagogicznych, trener TZA, instruktor sportu i rekreacji ruchowej ze specjalizacją sportów walki i samoobrony, profilaktyk w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, członek zarządu Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: agnieszka
Data dodania: 2011-03-28 21:20:13
Telefon: 603 993 636
E-mail: nieagnieszka@tlen.pl
Konsultantka Oriflame-wpisowe 1zł
Zapraszam Cię do świata Oriflame - chętnie pomogę Ci zostać konsultantką(em) i kupować kosmetyki dla siebie po niższych cenach oraz zarabiać na ich sprzedaży.Teraz wpisowe tylko 1zł ! Chętnie udzielę szczegółowych informacji www.my.oriflame.pl/nieagnieszka GG 2351254
Dodający: Debra Cała Polska
Data dodania: 2011-03-28 19:19:51
Telefon: 609656996
E-mail: kontakt@debrabank.pl
Błyskawicznie Dostawa Gotówki / kredyty /
Błyskawicznie Dostawa Gotówki / kredyty / * Gotówkę dostarczymy * Zgłoszenie 7 dni w tygodniu * Minimum formalności * Stała wysokość rat * Wystarczy dowód * Kontakt na stronie>>> http://debrabank.pl/gotowkaodreki.html
Dodający: Ewelina
Data dodania: 2011-03-26 22:10:32
Telefon: 507949007
E-mail: info@sekrety-oriflame.pl
Zarabiaj z Oriflame!
Zastanawiasz się jak to jest być konsultantką Oriflame? Czy faktycznie można dorobić sobie 300zł? Czy można zarabiać jak w normalnej pracy? PEWNIE ŻE TAK! Wejdź na stronę www.sekrety-oriflame.pl - pobierz bezpłatne poradniki i dowiedz się jak jest naprawdę w Oriflame!