Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


OGŁOSZENIA
Kategoria:
Wszystkie ogłoszenia
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowośc
Data dodania: 2011-02-16 19:39:53
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych”. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, pedagogów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla psychologów i pedagogów szkolnych i pracowników świetlic socjoterapeutycznych Miejsce: CWRO Termin – 24-25 marzec 2011r. (czwartek, piątek) Przewidywane godziny: czwartek: 10:00 - 17:0 piątek: 10:00 - 15:00 Czas trwania: 16 h Koszt: 260zł PROGRAM SZKOLENIA: • Zajęcia grupowe jako forma terapii usprawniającej mechanizmy samokontroli – wykład • Jak prowadzić grupę? – wskazówki dla terapeutów • Scenariusze zajęć grupowych ( praca z ciałem jako podstawowa forma samoświadomości i samokontroli, ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia wpływające na rozwój refleksyjności i kontrolę zachowań, monolog wewnętrzny) • Poznawczo-Behawioralny trening zachowań:-ćwiczenia percepcji normy-wprowadzenie do analizy behawioralnej tzw. trudnej sytuacji-przygotowanie do autoinstrukcji-blokujące autostwierdzenia-ćwiczenia samoobserwacji Szkolenie prowadzi mgr Irena Sosin Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci, młodzieży i terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Nr 1 PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, nauczyciel akademicki WSSE, APS, SWPS, CMPPP MEN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:33:51
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
GRAFOMOTORYKA
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „GRAFOMOTORYKA” Miejsce: CWRO Termin – 12 - 13 marzec 2011 r. (sobota, niedziela) Czas trwania: 12 h Koszt: 260zł Drogi pedagogu, nauczycielu, wychowawco! Chcesz poszerzyć swoje umiejętności pracy z dzieckiem? Jesteś chętny aby poznać techniki terapeutyczne? Szkolenie z GRAFOMOTORYKI, to doskonałe rozwiązanie dla podwyższenia Twoich kwalifikacji zawodowych. Program szkolenia: Grafomotoryka a organizacja neuropsychologiczna Rozwój obszarów i funkcji odpowiadających za umiejętności grafomotoryczne u dzieci w wieku 0-3 Rozwój umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Analiza wytworów Gotowość do nauki pisania. Analiza cech pisma Dysgrafia – dyspraksja – agnozja Przygotowanie do prowadzenia ukierunkowanych obserwacji Formy terapii. Przegląd metod i ćwiczenia praktyczne Warsztaty Szkolenie prowadzi mgr Grażyna Dorodzińska, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:30:58
Telefon: 22 847- 95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH” Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas zerowych i klas I - tam, gdzie obowiązuje dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich. Termin: 07 - 08 marzec 2011r. (poniedziałek, wtorek) Czas trwania: 12 godzin Koszt: 260 zł Miejsce: CWRO Cel szkolenia: • Nauczyciele zapoznają się z problematyką dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. • Poznają metody badania dojrzałości szkolnej, sposoby oceny poziomu dojrzałości oraz możliwości interpretacji uzyskanych wyników. • Poznają elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko wyników diagnozy. • Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny. • Zapoznają się ze sposobami przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku , poznają formy współpracy z rodzicami. • Uzyskają wiedzą w zakresie konsultowania się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przewidywane efekty szkolenia: • Nauczyciele będą umieli dokonać diagnozy dojrzałości dzieci korzystając z metod: obserwacji, metod eksperymentalnych, na podstawie analizy wytworów oraz rozmów i wywiadu z rodzicami. • Nauczyciele będą w stanie dokonać oceny uzyskanych wyników i przyrównać tę ocenę do norm rozwojowych; pozwoli to na określeniem poziomu rozwoju dziecka w zakresie różnych funkcji, co ułatwi zarówno sposób wspomagania rozwoju jak i wstępną prognozę, co do funkcjonowania dziecka w szkole. • Bardziej wyraziste staną się zarówno mocne jak i słabsze strony dziecka, co pomoże w planowaniu zajęć i wspomaganiu rozwoju dzieci. • Rozmawiając z rodzicami o osiągnięciach i kłopotach dzieci , osiągnie się lepsze porozumienie, ujednolici się wspólne oddziaływanie i nawiąże się lepszą współpracę. Program szkolenia: 1. Omówienie przyczyn decyzji o obniżeniu obowiązku szkolnego dzieci do lat 6 i obowiązku przedszkolnego pięciolatków. 2. Rola wczesnej edukacji przedszkolnej we wszechstronnym rozwoju dziecka. 3. Podstawowe uwarunkowania i prawidłowości rozwoju. 4. Zależność między dojrzewaniem a uczeniem się – okresy sensytywne i krytyczne. 5. Własna aktywność dziecka jako skutek i jednocześnie przyczyna rozwoju; rodzaje aktywności, rola zabawy w rozwoju dziecka. 6. Pojęcie dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. 7. Charakterystyka kryteriów dojrzałości szkolnej: • Dojrzałość fizyczno – ruchowa (wzrost, waga, proporcje, stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, poziom sprawności rąk – czynności samoobsługowe i ruchy narzędziowe oraz poziom grafomotoryki) – jak to sprawdzać i oceniać; normy rozwojowe w tym zakresie. • Rola lateralizacji w funkcjonowaniu dziecka – jak sprawdzić u dziecka lateralizację. • Dojrzałość psychiczna - procesy poznawcze: orientacyjne i intelektualne (charakterystyka: uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego, słuchowego; charakterystyka procesów myślowych u dzieci – rodzaje i jakość operacji umysłowych; kształtowanie się odwracalności myślenia i decentracjijako podstaw uczenia się szkolnego) omówienie metod sprawdzania i oceny poziomu tych procesów. • Charakterystyka mowy dziecka - mowa jako podstawa szkolnego uczenia się (wymowa, jakość wypowiedzi, zasób słownictwa u dzieci itp. - jak sprawdzić poziom mowy, jak oceniać). • Dojrzałość psychiczna - charakterystyka procesów regulacyjnych. Emocje, jako główny motyw działania dziecka – ich właściwości; potrzeby psychiczne (szczególnie potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i uznania) jako motywy; samoocena i poczucie własnej wartości jako cele aktywności dziecka; ciekawość i zainteresowania; wzmocnienia - nagrody i kary jako motywy. • Dojrzałość społeczna – umiejętność współżycia i współpracy w grupie, zmniejszanie się liczby konfliktów, rozwój empatii i innych uczuć społecznych, znajomość, rozumienie i stosowanie się do norm i zasad społecznych itp. - metody oceny . 8. Charakterystyka właściwości stosowanych metod przy ocenie dojrzałości szkolnej • Obserwacja i jej cechy. • Techniki eksperymentalne (zmienne zależne i niezależne), rodzaje eksperymentów, testy jako specyficzny rodzaj eksperymentu. • Analiza wytworów (rysunki, budowle, wylepianki itp,) • Rozmowa i wywiad z rodzicami – obowiązujące standardy w stosowaniu tych metod, rodzaj stawianych pytań, sposób przygotowania się do rozmów itp. 9. Ogólna ocena dojrzałości szkolnej, jej interpretacja oraz sposób przekazywania wyników diagnozy rodzicom dzieci. 10. Charakterystyka występujących u dzieci trudności, opóźnień rozwojowych i zaburzeń oraz sposoby postępowania i sposoby wyrównywania startu szkolnego. 11. Omówienie zasad współpracy z rodzicami. Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 022 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:26:40
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DYSLEKSJA CZY ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO?
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie "DYSLEKSJA CZY ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO? - podstawy ORTOPTYKI" Miejsce: CWRO Termin – – 05-06 marzec 2011r. (sobota, niedziela) Czas trwania: 16 h Koszt: 260zł Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Pozostali specjaliści zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu (zwłaszcza ortoptyści, optometryści i optycy) proszeni są o bezpośredni kontakt z osobą prowadzącą kurs: ewa@ortoptyka.pl Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z podstawami diagnozy oraz terapii ortoptycznej. Nabycie teoretycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na rozróżnienie dysleksji od zaburzenia widzenia obuocznego - trudności w czytaniu i pisaniu spowodowanymi zaburzeniami wzrokowymi. PROGRAM SZKOLENIA I Część teoretyczna 1. Wprowadzenie do ortoptyki – istota oraz zakres zastosowania 2. Dysleksja rozwojowa a zaburzenia widzenia obuocznego - wyjaśnienia terminologiczne oraz charakterystyka 3. Podstawy anatomii i fizjologii układu wzrokowego 4. Charakterystyka i znaczenie wybranych aspektów funkcjonowania wzrokowego: - ostrość wzroku - fiksacja oraz korespondencja siatkówkowa - ruchomość gałek ocznych oraz ruchy sakkadowe - akomodacja i konwergencja 5. Rozwój widzenia u dzieci – charakterystyka oraz ocena 6. Widzenie obuoczne - rozwój widzenia obuocznego - stopnie widzenia obuocznego - widzenie przestrzenne i jego aspekty 7. Wady refrakcji układu wzrokowego, ich rozwój oraz konsekwencje - krótkowzroczność - nadwzroczność - astygmatyzm - znaczenie właściwie dobranej korekcji 8. Patofizjologia widzenia – wpływ wybranych zaburzeń - zez jawny i ukryty - niedowidzenie - zaburzenia akomodacji i konwergencji II Część praktyczna 1. Diagnoza ortoptyczna – wybrane elementy. - Prawidłowa anamneza i jej znaczenie. Prezentacja kwestionariuszy - Wstępna obserwacja oczu, testy dominacji oka - Badanie jakościowe oczu Ruchomość gałek ocznych - Pomiar konwergencji i akomodacji - Pomiar ostrości wzroku do dali i bliży - Testy Widzenia Lea Hyvarinen - Test lateralizacji Piageta „Prawo – lewo” - Testy Ogólnej Sprawności Motorycznej oraz Integracji Bilateralnej 2. Terapia wzrokowa – wybrane ćwiczenia. - Zasady stosowania ćwiczeń wzrokowych - Zapoznanie z ćwiczeniami: ruchowymi, okulomotorycznymi, wizualizacyjnymi Uczestnicy poznają m.in. : - Ćwiczenia ruchowe usprawniające funkcje wzrokowe - Ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową - Ćwiczenia usprawniające ruchomość gałek ocznych (wodzenie, sakkady) - Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową 3. Podsumowanie kursu Uczestnicy szkolenia proszeni są o przybycie w wygodnym ubraniu i płaskim obuwiu. Szkolenie prowadzi mgr Ewa Witowska dyplomowana ortoptystka, familiolog, specjalistka zarządzania personelem, wkrótce również optometrystka. Specjalizuje się w terapii widzenia. Ukończyła wiele kursów doskonalących, stale dokształca się w ramach programu CME. Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Ortoptycznego (IOA), oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji (PTD). Autorka portalu www.ortoptyka.pl Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:23:50
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DIAGNOZA I PROJEKTOWANIE TERAPII UCZNIA Z DYSLEKSJ
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „DIAGNOZA I PROJEKTOWANIE TERAPII UCZNIA Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ” Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, terapeutów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Miejsce: CWRO Termin – 24-25 luty 2011 r. (czwartek, piątek) Przewidywane godziny: czwartek: 10:00 - 17:0 piątek: 10:00 - 15:00 Czas trwania: 16 h Koszt: 260zł Cel: Przedstawienie neuropsychologicznej koncepcji dysleksji rozwojowej. Omówienie neurobiologicznych deficytów poznawczych. Wskazówki do projektowania terapii korekcyjno - kompensacyjnej i zajęć wyrównawczych. Analiza przypadku. Szkolenie prowadzi mgr Irena Sosin Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci, młodzieży i terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Nr 1 PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, nauczyciel akademicki WSSE, APS, SWPS, CMPPP MEN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Prace magisterskie
Data dodania: 2011-02-16 12:37:02
Prace dyplomowe magisterskie, licencjackie i inne
Nie masz czasu i pomysłu na napisanie swojej pracy magisterskiej? Napisz do nas! - Pomożemy Ci szybko i profesjonalnie znaleźć rozwiązanie Twojego problemu. Gwarantujemy unikalność przygotowywanych opracowań, szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Piszemy prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie Z wszystkich dziedzin! odwiedź naszą stronę: www.pracadyplomowa.com.pl kontakt@pracadyplomowa.com.pl Wszystkie dziedziny! Socjologia, turystyka, pedagogika, historia, politologia, literaturoznawstwo, sztuka, kulturoznawstwo, wiedza o UE, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, ekonomia, filozofia, humanistyka, logistyka, bankowość, finanse, ekonomia, politologia, zarządzanie, marketing, kosmetologia, ochrona środowiska i wiele wiele innych.
Dodający: Aga
Data dodania: 2011-02-15 16:09:53
Praca konsultantka ORIFLAME
Dołącz do ORIFLAME.Będziesz pracować ile chcesz i kiedy chcesz.Dodatkowy lub stały zarobek.Zarobki zależą od Twojego zaangażowania możesz zarobić 100,200 300 zł.Przewidziane fantastyczne upominki i nagrody.Jestem zawsze do Twojej dyspozycji,i zawsze chętnie Ci pomogę. www.oriflame-praca.com.pl
Dodający: jola
Data dodania: 2011-02-15 09:32:38
Telefon: 000000000
E-mail: fanbiznesu@wp.pl
Teraz jest czas dla kobiet
Chcesz zarabiać pracując w zaciszu własnego domu? Zapraszam do współpracy Panie po 30-tce zainteresowane dodatkowym lub stałym dochodem. Pracujesz w taki sposób jaki pasuje do Twojego stylu życia i rytmu dnia Napisz - fanbiznesu@wp.pl
Dodający: Liderzy FM
Data dodania: 2011-02-14 16:21:46
Telefon: 663911800
E-mail: biuro@fmperfumy.pl
ZARABIAJ Z FM
Szukasz możliwości zarabiania lub własnego biznesu bez wielkiego wkładu? Nie szukaj już, tylko przejrzyj naszą ofertę i dołącz do klubu FM Group. Firma daje wspaniałe możliwości zarabiania – nie zmarnuj tej szansy. Pokażemy Tobie jak zarabiać na własnych zakupach codziennego użytku, nauczymy Ciebie krok po kroku zarabiać w tej firmie. Zajrzyj koniecznie na naszą stronę, wypełnij formularz i czekaj na telefon od nas.www.fmperfumy.pl
Dodający: Prace magisterskie
Data dodania: 2011-02-14 15:48:01
Prace magisterskie Socjologia, pedagogika, psychol
Nie masz czasu i pomysłu na napisanie swojej pracy magisterskiej? Napisz do nas! - Pomożemy Ci szybko i profesjonalnie znaleźć rozwiązanie Twojego problemu. Gwarantujemy unikalność przygotowywanych opracowań, szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Piszemy prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie Z wszystkich dziedzin! odwiedź naszą stronę: www.pracadyplomowa.com.pl kontakt@pracadyplomowa.com.pl Wszystkie dziedziny! Socjologia, turystyka, pedagogika, historia, politologia, literaturoznawstwo, sztuka, kulturoznawstwo, wiedza o UE, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, ekonomia, filozofia, humanistyka, logistyka, bankowość, finanse, ekonomia, politologia, zarządzanie, marketing, kosmetologia, ochrona środowiska i wiele wiele innych.