Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


OGŁOSZENIA
Kategoria:
Wszystkie ogłoszenia
Dodający: wysyłamy prezentacje ;)
Data dodania: 2011-02-22 10:40:35
Telefon: 500600500
E-mail: wysylamyprezentacje@wp.pl
Wysyłamy Prezentacje !!!
Wysyłamy Prezentacje 1. W mailu wpisz DOKŁADNY temat prezentacji (z listy albo swój). 2. Wiadomość wyślij na adres: wysylamyprezentacje@wp.pl lub GG 26457116 3. Odczekaj max 24h na wiadomość zwrotną.
Dodający: wysyłamy prezentacje ;)
Data dodania: 2011-02-22 10:40:01
Telefon: 500600500
E-mail: wysylamyprezentacje@wp.pl
Wysyłamy Prezentacje !!!
Wysyłamy Prezentacje 1. W mailu wpisz DOKŁADNY temat prezentacji (z listy albo swój). 2. Wiadomość wyślij na adres: wysylamyprezentacje@wp.pl lub GG 26457116 3. Odczekaj max 24h na wiadomość zwrotną.
Dodający: Prace magisterskie
Data dodania: 2011-02-21 19:12:26
Prace dyplomowe magisterskie, licencjackie i inne
Nie masz czasu i pomysłu na napisanie swojej pracy magisterskiej? Napisz do nas! - Pomożemy Ci szybko i profesjonalnie znaleźć rozwiązanie Twojego problemu. Gwarantujemy unikalność przygotowywanych opracowań, szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Piszemy prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie Z wszystkich dziedzin! odwiedź naszą stronę: www.pracadyplomowa.com.pl kontakt@pracadyplomowa.com.pl Wszystkie dziedziny! Socjologia, turystyka, pedagogika, historia, politologia, literaturoznawstwo, sztuka, kulturoznawstwo, wiedza o UE, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, ekonomia, filozofia, humanistyka, logistyka, bankowość, finanse, ekonomia, politologia, zarządzanie, marketing, kosmetologia, ochrona środowiska i wiele wiele innych.
Dodający: As Konsultacje
Data dodania: 2011-02-20 09:15:33
Telefon: 505330049
E-mail: askonsultacje@gmail.com
Prace, konspekty, projekty - szybka pomoc
Udzielamy kompleksowej POMOCY NAUKOWEJ LICEALISTOM, STUDENTOM.. na każdym poziomie i z każdej dziedziny - szybko i profesjonalnie! Pomożemy Ci w zebraniu materiałów, dostosowywaniu treści, bibliografii, metodologii, konspektu, oferujemy szeroki zakres usług. Decydując się na nas zyskujesz: - szybką i kompleksową pomoc - najwyższą jakość i rzetelność - profesjonalnie wykonaną usługę dostosowaną do Twoich potrzeb - stały kontakt i wgląd w realizację zlecenia - atrakcyjne ceny - zniżki przy stałej współpracy - bezpieczeństwo transakcji - troskę i zrozumienie - poradę doświadczonych specjalistów www.as-konsultacje.pl skype: as.konsultacje askonsultacje@gmail.com 505 330 049 Masz problem? Skontaktuj się z nami, a na pewno Ci pomożemy!
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:55:32
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „PSYCHOPEDAGOGICZNA TERAPIA UCZNIA Z ADHD” Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów korekcyjno-kompensacyjnych, pedagogów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla psychologów i pedagogów szkolnych i pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Termin: 12 – 13 marzec 2011 r. (czwartek, piątek) Czas trwania: 16 godzin Koszt: 260 złotych Miejsce: CWRO Cel: Zrozumienie specyfiki Adhd jako niehomogenicznego zaburzenia. Prezentacja koncepcji neuropsychologicznych i możliwość ich praktycznego zastosowania w diagnozie i terapii. Program: • Mity na temat Adhd • Klasyfikacje medyczne • Kompleksowa diagnoza Adhd • Neuropsychologiczna koncepcja Adhd – implikacje do terapii • Koncepcje energetyczne - implikacje do terapii • Sfera ruchowa - diagnoza, terapia, propozycje ćwiczeń • Sfera poznawcza - diagnoza, terapia, propozycje ćwiczeń • Sfera emocjonalna - diagnoza, terapia, propozycje ćwiczeń Szkolenie prowadzi mgr Irena Sosin Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych, socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Nr 1 PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, nauczyciel akademicki WSSE, APS, SWPS, CMPPP MEN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:52:20
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
Autyzm, Zespół Aspergera
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne . (Autyzm, Zespół Aspergera)”. Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek pracujący z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju Miejsce: CWRO Termin – 16 - 17 kwiecień 2011r. (sobota, niedziela) Cele ogólne szkolenia: 1. Zapoznanie z behawioralną analizą zachowania stosowaną. 2. Zapoznanie z behawioralną charakterystyką osób o cechach autystycznych. 3. Omówienie wpływu diagnozy całościowego zaburzenia rozwoju (autyzm) na postawę rodziców. 4. Zapoznanie ze sposobem doboru procedur behawioralnych w odniesieniu do zachowań trudnych. 5. Omówienie sposobów planowania i monitorowania pracy edukacyjno – terapeutycznej z dzieckiem o profilu autystycznym w oparciu o techniki behawioralne. 6. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela poprzez dostarczenie propozycji oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych adekwatnych do specyficznych potrzeb ucznia a autyzmem. Tytuły modułów: I. Dziecko o profilu autystycznym II. Behawioralna analiza zachowania stosowana III. Zachowania trudne i behawioralne procedury postępowania IV. Pozytywne motywowanie V. Planowanie i monitorowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej Cele szczegółowe: Uczestnik: 1. Potrafi scharakteryzować dziecko o cechach autystycznych, 2. Zna podstawowe narzędzia diagnostyczne, 3. Zna ogólne cele i zasady terapii behawioralnej, 4. Potrafi skonstruować program edukacyjno – terapeutyczny, 5. Potrafi dobrać właściwe procedury postępowania behawioralnego, w przypadku wystąpienia zachowania trudnego, 6. Potrafi umiejętnie zaplanować system motywacyjny, 7. Potrafi budować relacje z rodzicami warunkujące wzajemne zaufanie, Treści kształcenia (dla poszczególnych modułów): I. Dziecko o profilu autystycznym 1. Rys historyczny, etiologia autyzmu. 2. Charakterystyka behawioralna dzieci z autyzmem. 3. Diagnoza i ocena poziomu funkcjonowania dzieci z autyzmem. 4. Postawy rodziców uwarunkowane diagnozą; formy pomocy i wsparcia. II. Behawioralna analiza zachowania stosowana 1. „Teoria umysłu” 2. Uczenie na zasadzie warunkowania klasycznego i warunkowania sprawczego. 3. Główne cele terapii behawioralnej. III. Zachowania trudne i behawioralne procedury postępowania 1. Definicje zachowania trudnego. 2. Kategorie zachowań trudnych. 3. Hierarchia procedur według modelu najmniej restrykcyjnej terapii. 4. planowanie procedur postępowania w przypadku zachowań trudnych. 5. Sposoby pomiaru i rejestracji zachowań trudnych. IV. Pozytywne motywowanie 1. Definicja wzmocnienia 2. Zasady dotyczące stosowania wzmocnień. 3. Rodzaje wzmocnień. 4. Wybór potencjalnych wzmocnień. 5. Cechy dobrej nagrody. 6. Pochwała jako narzędzie pracy służące zmianie zachowania. 7. Systemy żetonowe. V. Planowanie i monitorowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej 1. Diagnoza – ocena poziomu funkcjonowania dziecka 2. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych 3. Procedury osiągania celów rewalidacyjnych. 4. Behawioralne techniki uczenia. Sposoby realizacji: - wykład - dyskusja - praca w grupach - videomodelowanie Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:42:32
Telefon: 22 847- 95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
Mnemotechniczny trening ortograficzny
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD”. Szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, terapeutów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, rodziców dzieci z dysortografią, dorosłych dysortografików oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem. Miejsce: CWRO Termin – 07 - 08 kwiecień 2011 r. (czwartek, piątek) Przewidywane godziny: czwratek: 10:00 - 17:0 piątek: 10:00 - 15:00 Czas trwania: 16 h Koszt: 260zł CEL: • Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z treningiem mnemotechnicznym. PROGRAM SZKOLENIA: • Prezentacja założeń teoretycznych mnemotreningu w oparciu o neuropsychologiczne koncepcje specyficznych zaburzeń rowojowych. • Metodyka mnemotreningu uwzględniająca potrzeby i możliwości rozwojowe dysortografików. • Ćwiczenia praktyczne krok po kroku. Mnemotechniczny trening ortograficzny dla uczniów z dysleksją i ADHD Złościmy się, gdy nasze dzieci piszą z błędami ortograficznymi. Denerwujemy się, gdy mimo znajomości zasad ortograficznych pisanie jest ciągle niepoprawne. Gdy zaczynamy pracę z naszymi dziećmi, gdy wykonujemy wspólnie z nimi setki ćwiczeń ortograficznych a mimo tego ciągle „góra” wygląda jak „gura” zaczynamy się poważnie niepokoić czy to wszystko ma sens i czy „wszystko w porządku” jest z naszymi dziećmi. Kilka lat temu przeżywałam również podobne dylematy. Obserwując moich uczniów, analizując pracę nauczycieli, sposoby nauczania ortografii oraz mierne efekty pracy korekcyjno-wyrównawczej zrozumiałam, że błąd tkwi w metodyce zajęć terapeutycznych, które nie dostosowują technik pracy do możliwości rozwojowych uczniów z deficytami percepcyjno-motorycznymi. 1.Uczniowie z dysleksją często mają kłopoty z koordynacją czynności ręki i oka: brzydko i niechętnie rysują, piszą, nie mieszczą się w liniaturze, zbyt mocno przyciskają ołówek, długopis, szybko się męczą. Proponowane przez dorosłych ćwiczenia ortograficzne polegające na wielokrotnym przepisywaniu słów z trudnością ortograficzną powodują u takich dzieci nie tylko zniechęcenie ale i nadmierną męczliwość, nadmierne skupianie się na przełamywaniu dyskomfortu i bólu. W takich warunkach na pewno nie pojawi się tzw. czujność ortograficzna i selektywna uwaga skoncentrowana na śladzie graficznym. Nic dziwnego, że ćwiczenia takie nie są skuteczne. 2.Uczniowie z dysleksją mają duże trudności z zapamiętywaniem np. tabliczki mnożenia, wierszy. Szczególnie zapamiętywanie sekwencji sprawia uczniom dużą trudność ( nazwy miesięcy , litery w alfabecie). Przekręcają nazwiska , nazwy, liczby wielocyfrowe itp. Nie oczekujmy zatem , że ci sami uczniowie dobrze zapamiętają zasady ortograficzne, że będą bezbłędnie je wymieniać i stosować w praktyce. Wielokrotne przepisywanie wyrazów utrwalających zasady mija się z celem i jak uczy doświadczenie naprawdę jest nieskuteczne. Osoby, które nie mają problemów z ortografią bardzo często nie znają zasad ortograficznych a mimo to piszą poprawnie. 3.Uczniowie z dysleksją mają duże problemy z opanowaniem poprawnej pisowni co związane jest z opóźnieniem rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej. Nie tylko piszą niepoprawnie , ale też nie potrafią poprawnie przepisywać wyrazów z tablicy czy z książki. Nic dziwnego, że tradycyjne metody nauczania ortografii zawodzą . Ich nauczanie przecież opiera się w większości na dobrej percepcji wzrokowej , dobrej pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej 4.Jeszcze większe kłopoty z pisaniem mają uczniowie z cechami nadpobudliwości psychoruchowej, czy zespołem ADHD . Osłabiona pamięć operacyjna, kłopoty z sekwencyjnością , refleksyjnością , duża przerzutność uwagi to czynniki uniemożliwiające przyswajanie poprawnej pisowni ortograficznej tradycyjnymi metodami. Mnemotechniczny trening ortograficzny dla dzieci z dysleksją i ADHD , który opracowałam sześć lat temu i który z powodzeniem stosuję w terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi jest prostą i skuteczną metodą nauki ortografii uwzględniającą ograniczenia poznawcze moich pacjentów. Może być stosowany w pracy indywidualnej oraz grupowej. Opiera się na teorii przyspieszonego uczenia G.Łozanowa oraz założeń psychocybernetyki M. Maltza . Dobierając ćwiczenia i techniki pracy do mnemotechnicznego treningu kierowałam się zasadą tzw. : „szerokiej ścieżki poznawczej” uwzględniającej ograniczenia poznawcze uczniów z deficytami rozwojowymi. Bowiem nie wszystkie sprawdzone i dobre techniki pracy umysłowej odpowiednie są dla uczniów z dysleksją i ADHD . Mnemotechniczny trening ortograficzny jest nie tylko bardzo skuteczny, ale przede wszystkim lubiany przez uczniów , ponieważ opiera się na metodach kompensacyjnych o charakterze zabawowym. Dodatkowe wprowadzenie elementu rywalizacji w pracy grupowej ubarwia, motywuje i "przysmacza" całość. Szkolenie prowadzi mgr Irena Sosin Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci, młodzieży i terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Nr 1 PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, nauczyciel akademicki WSSE, APS, SWPS, CMPPP MEN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowośc
Data dodania: 2011-02-16 19:39:53
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD - scenariusze zajęć grupowych”. Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, pedagogów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz dla psychologów i pedagogów szkolnych i pracowników świetlic socjoterapeutycznych Miejsce: CWRO Termin – 24-25 marzec 2011r. (czwartek, piątek) Przewidywane godziny: czwartek: 10:00 - 17:0 piątek: 10:00 - 15:00 Czas trwania: 16 h Koszt: 260zł PROGRAM SZKOLENIA: • Zajęcia grupowe jako forma terapii usprawniającej mechanizmy samokontroli – wykład • Jak prowadzić grupę? – wskazówki dla terapeutów • Scenariusze zajęć grupowych ( praca z ciałem jako podstawowa forma samoświadomości i samokontroli, ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenia wpływające na rozwój refleksyjności i kontrolę zachowań, monolog wewnętrzny) • Poznawczo-Behawioralny trening zachowań:-ćwiczenia percepcji normy-wprowadzenie do analizy behawioralnej tzw. trudnej sytuacji-przygotowanie do autoinstrukcji-blokujące autostwierdzenia-ćwiczenia samoobserwacji Szkolenie prowadzi mgr Irena Sosin Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci, młodzieży i terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Nr 1 PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, nauczyciel akademicki WSSE, APS, SWPS, CMPPP MEN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:33:51
Telefon: 22 847- 95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
GRAFOMOTORYKA
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „GRAFOMOTORYKA” Miejsce: CWRO Termin – 12 - 13 marzec 2011 r. (sobota, niedziela) Czas trwania: 12 h Koszt: 260zł Drogi pedagogu, nauczycielu, wychowawco! Chcesz poszerzyć swoje umiejętności pracy z dzieckiem? Jesteś chętny aby poznać techniki terapeutyczne? Szkolenie z GRAFOMOTORYKI, to doskonałe rozwiązanie dla podwyższenia Twoich kwalifikacji zawodowych. Program szkolenia: Grafomotoryka a organizacja neuropsychologiczna Rozwój obszarów i funkcji odpowiadających za umiejętności grafomotoryczne u dzieci w wieku 0-3 Rozwój umiejętności grafomotorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Analiza wytworów Gotowość do nauki pisania. Analiza cech pisma Dysgrafia – dyspraksja – agnozja Przygotowanie do prowadzenia ukierunkowanych obserwacji Formy terapii. Przegląd metod i ćwiczenia praktyczne Warsztaty Szkolenie prowadzi mgr Grażyna Dorodzińska, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 22 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-02-16 19:30:58
Telefon: 22 847- 95-41
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie „DIAGNOZA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH” Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas zerowych i klas I - tam, gdzie obowiązuje dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich. Termin: 07 - 08 marzec 2011r. (poniedziałek, wtorek) Czas trwania: 12 godzin Koszt: 260 zł Miejsce: CWRO Cel szkolenia: • Nauczyciele zapoznają się z problematyką dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. • Poznają metody badania dojrzałości szkolnej, sposoby oceny poziomu dojrzałości oraz możliwości interpretacji uzyskanych wyników. • Poznają elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko wyników diagnozy. • Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny. • Zapoznają się ze sposobami przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku , poznają formy współpracy z rodzicami. • Uzyskają wiedzą w zakresie konsultowania się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przewidywane efekty szkolenia: • Nauczyciele będą umieli dokonać diagnozy dojrzałości dzieci korzystając z metod: obserwacji, metod eksperymentalnych, na podstawie analizy wytworów oraz rozmów i wywiadu z rodzicami. • Nauczyciele będą w stanie dokonać oceny uzyskanych wyników i przyrównać tę ocenę do norm rozwojowych; pozwoli to na określeniem poziomu rozwoju dziecka w zakresie różnych funkcji, co ułatwi zarówno sposób wspomagania rozwoju jak i wstępną prognozę, co do funkcjonowania dziecka w szkole. • Bardziej wyraziste staną się zarówno mocne jak i słabsze strony dziecka, co pomoże w planowaniu zajęć i wspomaganiu rozwoju dzieci. • Rozmawiając z rodzicami o osiągnięciach i kłopotach dzieci , osiągnie się lepsze porozumienie, ujednolici się wspólne oddziaływanie i nawiąże się lepszą współpracę. Program szkolenia: 1. Omówienie przyczyn decyzji o obniżeniu obowiązku szkolnego dzieci do lat 6 i obowiązku przedszkolnego pięciolatków. 2. Rola wczesnej edukacji przedszkolnej we wszechstronnym rozwoju dziecka. 3. Podstawowe uwarunkowania i prawidłowości rozwoju. 4. Zależność między dojrzewaniem a uczeniem się – okresy sensytywne i krytyczne. 5. Własna aktywność dziecka jako skutek i jednocześnie przyczyna rozwoju; rodzaje aktywności, rola zabawy w rozwoju dziecka. 6. Pojęcie dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. 7. Charakterystyka kryteriów dojrzałości szkolnej: • Dojrzałość fizyczno – ruchowa (wzrost, waga, proporcje, stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, poziom sprawności rąk – czynności samoobsługowe i ruchy narzędziowe oraz poziom grafomotoryki) – jak to sprawdzać i oceniać; normy rozwojowe w tym zakresie. • Rola lateralizacji w funkcjonowaniu dziecka – jak sprawdzić u dziecka lateralizację. • Dojrzałość psychiczna - procesy poznawcze: orientacyjne i intelektualne (charakterystyka: uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego, słuchowego; charakterystyka procesów myślowych u dzieci – rodzaje i jakość operacji umysłowych; kształtowanie się odwracalności myślenia i decentracjijako podstaw uczenia się szkolnego) omówienie metod sprawdzania i oceny poziomu tych procesów. • Charakterystyka mowy dziecka - mowa jako podstawa szkolnego uczenia się (wymowa, jakość wypowiedzi, zasób słownictwa u dzieci itp. - jak sprawdzić poziom mowy, jak oceniać). • Dojrzałość psychiczna - charakterystyka procesów regulacyjnych. Emocje, jako główny motyw działania dziecka – ich właściwości; potrzeby psychiczne (szczególnie potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i uznania) jako motywy; samoocena i poczucie własnej wartości jako cele aktywności dziecka; ciekawość i zainteresowania; wzmocnienia - nagrody i kary jako motywy. • Dojrzałość społeczna – umiejętność współżycia i współpracy w grupie, zmniejszanie się liczby konfliktów, rozwój empatii i innych uczuć społecznych, znajomość, rozumienie i stosowanie się do norm i zasad społecznych itp. - metody oceny . 8. Charakterystyka właściwości stosowanych metod przy ocenie dojrzałości szkolnej • Obserwacja i jej cechy. • Techniki eksperymentalne (zmienne zależne i niezależne), rodzaje eksperymentów, testy jako specyficzny rodzaj eksperymentu. • Analiza wytworów (rysunki, budowle, wylepianki itp,) • Rozmowa i wywiad z rodzicami – obowiązujące standardy w stosowaniu tych metod, rodzaj stawianych pytań, sposób przygotowania się do rozmów itp. 9. Ogólna ocena dojrzałości szkolnej, jej interpretacja oraz sposób przekazywania wyników diagnozy rodzicom dzieci. 10. Charakterystyka występujących u dzieci trudności, opóźnień rozwojowych i zaburzeń oraz sposoby postępowania i sposoby wyrównywania startu szkolnego. 11. Omówienie zasad współpracy z rodzicami. Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub telefonicznie 022 847- 95-42/41. Więcej informacji: www.cwro.edu.pl