Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


OGŁOSZENIA
Kategoria:
Wszystkie ogłoszenia
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-03-03 14:02:27
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ
06-07.VI.2011r. METODA DOBREGO STARTU M. BOGDANOWICZ Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych. Miejsce: CWRO Termin: 06 -07 czerwiec 2011r. (poniedziałek, wtorek) Przewidywane godziny: poniedziałek: 12:00 - 18:00 wtorek: 10:00 - 15:00 Czas trwania: 15 h Koszt: 300 zł CEL SZKOLENIA: Informacja o podstawach teoretycznych metody, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji , diagnozie i terapii. PROGRAM SZKOLENIA: I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS): 1. Geneza metody Dobrego Startu - film holenderski "Le Bon Depart" 2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce. III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS) 1.Założenia Metody Dobrego Startu. 2.Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji 3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego. IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne 1.Rodzaje zajęć i ćwiczeń 2.Struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu" V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego 1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż) 2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż) 3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich) VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS 1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć. 2. Dobór i liczebność grupy. 3. Czas trwania zajęć. 4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń. VII. Programowanie zajęć 1.Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie. Szkolenie prowadzi prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - psycholog kliniczny dziecięcy, profesor w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, była wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41. Proszę o wpisanie w formularzu terminu szkolenia.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-03-03 13:59:37
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
JĘZYKI OBCE I DYSLEKSJA
04-05.VI.2011r. JĘZYKI OBCE I DYSLEKSJA szkolenie Szkolenie „JĘZYKI OBCE I DYSLEKSJA” to doskonałe rozwiązanie dla podwyższenia kwalifikacji zawodowych lektorów, nauczycieli języków obcych a także studentów uczelni językowych. Zajęcia adresowane są przede wszystkim do nauczycieli języków obcych, którzy na co dzień borykają się z problemem nauczania i oceniania uczniów z dysleksją. Uczestnicy szkolenia zdobędą zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak również zapoznają się z praktyczną metodyką nauczania tej grupy uczniów. Termin: 04 - 05 czerwiec 2011 r. (sobota, niedziela) Czas trwania: 14 h Koszt: 260 zł Miejsce: CWRO ORIENTACYJNY PROGRAM SZKOLENIA: Część 1 (sobota) 10:00 - 15:30 1. Przedstawienie się i przywitanie uczestników szkolenia (15 min.). 2. Wstęp i burza mózgów: Czy dysleksja istnieje? i inne trudne pytania (30 min.) 3. Warsztat nr 1 - Doświadczanie dysleksji (60 min.) 4. Przerwa (15 min.) 5. Multimedialny wykład - Dysleksja w kontekście języków obcych (60 min.) 6. Multimedialny wykład – Jak pracować z uczniem z dysleksją (60 min.) 7. Przerwa obiadowa (30 min.) 8. Multimedialny wykład - Wykorzystywanie nowoczesnej technologii w pracy z uczniem z dysleksją (60 min.) Część 2 (niedziela) 9:00 - 15:00 1. Warsztat nr 2 - Opis autentycznych przypadków uczniów z dysleksją łącznie z analizowaniem opinii psychologicznych (60 min.) 2. Przerwa (15 min.) 3. Multimedialny wykład – wizyta w terapeutycznej szkole Red Rose School w UK i w Foothills Academy w Kanadzie („Style uczenia się” wg Gavina Reida) (30 min.) 4. Film prod. ang. – lekcja pokazowa (30 min.) 5. Przerwa obiadowa (30 min.) 6. Warsztat nr 3 – Tworzenie zaplecza dydaktycznego do nauki uczniów z dysleksją (90 min.) 7. Przerwa (15 min.) 8. Multimedialny wykład - Prawa uczniów z dysleksją (15 min.) 9. Warsztat nr 4 - Jak oceniać ucznia z dysleksją (45 min.) 10. Omówienie zajęć i pytania (30 min). Szkolenie prowadzi Katarzyna Maria Bogdanowicz – doktor psychologii, a także absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu w Gdańsku. Zdobyła dyplom Proficiency w Londynie, ukończyła kurs CELTA (Certificate In English Teaching to Adults) w Warszawie. Posiada dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej. Jest współautorką pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego przygotowanego z myślą o nauczaniu osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, a także autorką wielu publikacji dotyczących problematyki dysleksji rozwojowej w kontekście nauczania języków obcych (m.in. w "Dysleksja w kontekście języków obcych", "Psychologii w szkole" i "Między nami polonistami"). Brała udział w kilku międzynarodowych projektach unijnych poświęconych problemowi pomocy osobom z dysleksją (m.in. w Projekt Focus Alpha Project, Grundtvig, Leonardo Include). Pełniła także rolę konsultanta ds. dysleksji podczas powstawania podręczników dla nauczyciela do "New English zone" autorstwa D. Newbold i R. Nolasco (wydawnictwo Oxford). Od 1996 pracuje jako nauczyciel języka angielskiego. Ma doświadczenie w nauczaniu zarówno w szkołach państwowych, jak i na kursach językowych, w tym również w UK (Bell, Distinction, Stanley's School of Languages). Od wielu lat specjalizuje się w pomocy osobom z dysleksją". Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-03-03 13:57:45
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
Muzykoterapia
28-29.V.2011r. MUZYKOTERAPIA - PROFILAKTYKA I TERAPIA MUZYCZNA Termin: 28 - 29. 05. 2011r. (sobota, niedziela) Miejsce: CWRO Koszt: 260zł Czas trwania: 15 h Przewidywane godziny: sobota: 10:00 - 18:00 niedziela: 10:00 - 15:00 UWAGA!! Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą małego instrumentu: hajmonijka ustna (organki), flet lub małe klawisze. Cel szkolenia: 1. Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (pedagoga specjalnego, terapeuty, animatora działań kulturalnych). 2. Wzbogacenie warsztatu pedagoga o technikę ułatwiającą pracę w grupach integracyjnych. 3. Wczesne diagnozowanie i korekta nieprawidłowych zachowań (logopedycznych, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości). 4. Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką, poezją, tańcem). 5. Nauka łatwych działań muzycznych (muzykowanie ciałem – klaskanie, tupanie, oklepywanie, instrumentarium Carla Orffa, małe instrumenty melodyczne –organki, flet, mini-organy, hobby muzyczne – taśmoteka, płytoteka). 6. Eko – muzyka (dźwięki natury, fotografie natury, zajęcia w terenie, malowanie muzyki, wygrywanie kolorów, muzyka etno). 7. Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką (prawidłowe oddychanie, korekta postawy ciała – rozciąganie, wczesne odreagowanie, nauka różnych form relaksu, wartości CISZY, nauka empatii i tolerancji muzycznej, aktywność życiowa, samoocena). 8. Hobby muzyczne – jeden z czynników zapobiegających uzależnieniom i chorobom psychosomatycznym. 9. Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce. 10. Muzyka w ciągu doby (poranek, praca umysłowa, fizyczna, posiłek, samochód, noc, uroczystości). 11. Psychoprofilaktyka pracy pedagoga (fizjologiczne sposoby odreagowania zapobieganie zespołowi „Wypalania się” gimnastyka funkcjonalna). Przekazanie umiejętności praktycznych: 1. Ocena napięć psychofizycznych w grupie (grupa otwarta, oporowa, bierna). 2. Korekta hałasu muzycznego (szkoła, internat, ośrodek, odrabianie lekcji). 3. Podstawowy warsztat animatora muzycznego (głos, postawa, kaseta uniwersalna Relaks/Aktywizacja, umiejętności stosowania R/A, małe instrumenty muzyczne). 4. Przerywniki śródzajęciowe (oddechowe, odreagowujące –rytmizujące, relaksacyjne, uwrażliwiające). 5. Dozowanie ruchu i muzyki w zależności od stopnia sprawności. 6. Prowadzenie RELAKSU (krótki, średni, długi). 7. Przydatność działań muzycznych dla pedagoga, psychologa, logopedy, kinezyterapeuty. 8. Edukacja rodzinna (integracja rytmiczna, „muzyka dzieci”, tradycja, wspieranie). 9. Zabawowe przekazywanie ćwiczeń prozdrowotnych. 10.Minimum umiejętności muzycznych (wyklaskiwanie rytmu marszowego, akceptacja rytmiczna, modulowanie głosu, nucenie, koordynacja ruchu, rytmu, głosu, obsługa magnetofonu, muzyka wspierająca (organki, flet). 11. Podstawy łatwej techniki Profilaktyki i Terapii Muzycznej – Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Umiejętności teoretyczne 1. Profilaktyka muzyczna – Muzykoterapia. Podobieństwa. Różnice. 2. Rodowody muzykoterapii (plemienny, biblijny, antyczny). 3. Teorie leczniczego działania muzyki (psychologiczna, PS. Fizjologiczna, itd.). 4. Droga dźwięku. Wpływ muzyki na SOME i PSYCHE. 5. Indywidualny odbiór muzyki. Gust. 6. Wzmocnienie efektu działania muzyki (informacja, sugestia, trening, ruch, itp.) 7. Rodzaje stosowanej muzyki: a) emocje b) rodzaj – styl c) moda 8. Bodźce jednoznaczne emocjonalnie. 9. Adaptacja umiejętności muzykoprofilaktycznych do potrzeb GRUPY (NPSP, intelekt., NPS. Ruch., nadpobudliwość, lęk). 10. Pozaartystyczne wartości muzyki (patriotyzm, historia, geografia, elektronika). 11. Negatywne skutki działania muzyki (hałas, szowinizm muzyczny, zmienna moda). 12. Wartości i wady modnej muzyki młodzieżowej. 13. Korzyści działań muzykoprofilaktycznych dla logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego. Współpraca. 14. Muzyczne przysposobienie do terapii. Szkolenie prowadzi dr Maciej Kierył. Lekarz anestezjolog, muzykoterapeuta. Wykładowca muzykoterapii klinicznej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Członek Krajowej Rady Muzykoterapii Wrocław. Prowadzi pracownię muzykoterapii w Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa - Międzylesie. UWAGA!! Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą małego instrumentu: hajmonijka ustna (organki), flet lub małe klawisze. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Prace magisterskie
Data dodania: 2011-03-01 15:29:41
Prace dyplomowe magisterskie, licencjackie i inne
Prace magisterskie Socjologia, pedagogika, psychologia, administracja, marketing i inne Nie masz czasu i pomysłu na napisanie swojej pracy magisterskiej? Napisz do nas! - Pomożemy Ci szybko i profesjonalnie znaleźć rozwiązanie Twojego problemu. Gwarantujemy unikalność przygotowywanych opracowań, szybkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Piszemy prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie Z wszystkich dziedzin! odwiedź naszą stronę: www.pracadyplomowa.com.pl kontakt@pracadyplomowa.com.pl Wszystkie dziedziny! Socjologia, turystyka, pedagogika, historia, politologia, literaturoznawstwo, sztuka, kulturoznawstwo, wiedza o UE, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, ekonomia, filozofia, humanistyka, logistyka, bankowość, finanse, ekonomia, politologia, zarządzanie, marketing, kosmetologia, ochrona środowiska i wiele wiele innych.
Dodający: As Konsultacje
Data dodania: 2011-02-27 10:53:06
Telefon: 505330049
E-mail: askonsultacje@gmail.com
POMOC LICEALISTOM STUDENTOM - PROFESJONALNIE
Kompleksowa pomoc naukowa - dostosowana do potrzeb klienta, terminu, oczekiwań. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ. NISKA CENA. STAŁY KONTAKT Pomoc z każdej dziedziny i na każdym poziomie. Decydując się na nas zyskujesz: - szybką i kompleksową pomoc - najwyższą jakość i rzetelność - profesjonalnie wykonaną usługę dostosowaną do Twoich potrzeb - stały kontakt i wgląd w realizację zlecenia - atrakcyjne ceny - zniżki przy stałej współpracy - bezpieczeństwo transakcji - troskę i zrozumienie - poradę doświadczonych specjalistów www.as-konsultacje.pl skype: as.konsultacje askonsultacje@gmail.com 505 330 049 Masz problem? Skontaktuj się z nami, a na pewno Ci pomożemy!
Dodający: Anna
Data dodania: 2011-02-26 15:38:09
Telefon: 694702574
E-mail: anna@oriflamebeztajemnic.pl
Praca dorywcza a nawet stała
Masz mało czasu - a szukasz dodatkowej pracy? 300zł dodatkowego zarobku do Twojej pensji od zaraz! Sprawdz jakie to jest proste! Wejdź na stronę www.oriflamebeztajemnic.pl - pobierz bezpłatne poradniki i dowiedz się jak jest naprawdę w Oriflame! Uwaga: Przy rejestracji wpisz ten NR OSOBY POLECAJĄCEJ: 7777 a dostaniesz dodatkowo kosmetyk-upominek gratis!
Dodający: BeniuWit
Data dodania: 2011-02-26 03:02:39
Telefon: 062 7427930
E-mail: bonifacy0@onet.eu
Korepetycje i pomoc matematyka - ekonomia
Korepetycje i pomoc w rozwiązywaniu zadań z matematyki - ekonomii /korepetycje tylko w Pleszewie lub rozwiązywanie zadań i pomoc – poprzez Internet/ Zakres: szkoła podstawowa, szkoła średnia, studia: - doradztwo w zakresie prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, licencjackich i magisterskich - przygotowanie do matury - inne - jeśli masz wątpliwości czy mogę ci pomóc - napisz! Cena korepetycji wynosi 50,00 zł /60 minut/. W przypadku pomocy w rozwiązywaniu zadań cena zależy od stopnia złożoności zagadnienia i terminu realizacji. Zlecenie zadań do rozwiązywania przyjmowanie są z czterodniowym wyprzedzeniem. Obowiązuje wcześniejsza wpłata na konto. Na maile odpowiadam w ciągu 24 godzin. Kontakt: Pleszew - wielkopolskie; radekwitkowski@vp.pl; bonifacy0@onet.eu; tel. stacjonarny (062)7427-930 do godziny 19:00. Telefonów zastrzeżonych nie odbieram.
Dodający: Monika
Data dodania: 2011-02-25 17:47:02
Telefon: 324563340
E-mail: monika92g@onet.pl
Przedstawiciel Betterware
Przedstawiciel w sprzedaży bezpośredniej do dynamicznie rozwijającej się firmy.
Dodający: Wkurzony Klient
Data dodania: 2011-02-24 15:12:12
Telefon: 000000000
E-mail: niewazne@niewazne.pl
UWAGA OSZUSTKA
Uwaga oszustka!! wyłudza materiały do pracy i kontakt sie urywa! jej dane: twoj-dyplom@wp.pl gg 15693865 kom 518 804 452, Katarzyna + zespół!!! NIe dajcie się jej nabrać!!!
Dodający: nina Rafałkowska
Data dodania: 2011-02-24 10:15:06

E-mail: ninka89@onet.pl
ORIFLAME ! - Zaryzykuj ! A osiągniesz sukces!
PRACA DODATKOWA! A NAWET STAŁA! Dystrybucja kosmetyków firmy ORIFLAME ! Innowacyjny system pozyskiwania klientów. Nic nie tracisz!!! Inwestujesz tylko swój czas i energię!!! Aż 70% Pracy w zaciszu Twojego własnego domu, przez Internet! Jak to działa? Sprawdź! www.agata.oriflame-klub.pl UWAGA!!! Przy rejestracji wpisz ten NR OSOBY POLECAJĄCEJ: 1120 Dostaniesz dodatkowo kosmetyk upominek gratis!