Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Historia
Do matury zostało już tak niewiele, że o długim i systematycznym przygotowaniu nie ma co marzyć. Trzeba jak najlepiej wykorzystać czas, który pozostał. Jak to zrobić?
Odpowiedzi udziela mgr Łukasz Niewińki,
prowadzi zajęcia w Centrum Edukacji Edusfera.pl

I. Zakres materiału
 
1. Starożytność (opracowanie najważniejszych zagadnień – 8 dni).
A. Despotie wschodnie
B. Grecja 
C. Rzym
 
2. Średniowiecze (opracowanie – 10 dni)
A. Państwo Franków
B. Polska w czasach dynastii Piastów, rozbicie dzielnicowe, Polska w początkach dynastii Jagiellonów
C. Spór o inwestyturę
D. Wyprawy krzyżowe
E. Społeczeństwa europejskie i system feudalny
F. Kultura i sztuka średniowiecza
 
3. Nowożytność  (opracowanie - 14 dni)
A. Polska w dobie panowania dynastii Jagiellonów i królów elekcyjnych
B. Reformacja i kontrreformacja
C. Odkrycia geograficzne
D. Myśl oświecenia
E. Powstanie USA - pierwsza konstytucja
F. Rewolucja francuska
 
4. Wiek XIX (opracowanie –12 dni)
A. Wojny napoleońskie
B. Polska w XIX stuleciu
C. Polskie zrywy niepodległościowe
D. Wiosna Ludów
E. Wiek żelaza i pary – wynalazki, wyścig zbrojeń
F. Kolonializm
G. Romantyzm, pozytywizm oraz ideologie i doktryny polityczne
H. Pierwsze partie polityczne
 
5. Wiek XX (opracowanie – 16 dni)
A. Systemy przymierzy w Europie
B. I wojna światowa
C. II RP, Polskie Państwo Podziemne, Polska Ludowa, PRL, III RP – historia, ustrój, gospodarka, społeczeństwo
D. Stalinizm, hitleryzm i faszyzm
E. II wojna światowa
F. Zimna wojna – konflikty międzynarodowe
G. Liga Narodów - ONZ
 
II. Trudne/Kłopotliwe dla maturzystów
-   wydarzenia z II połowy XX wieku w Polsce i na świecie; rewolucja francuska; Wiosna  
     Ludów; partie polityczne; ideologie; kultura i sztuka poszczególnych epok  
-   mapki (związane z tematami: rozwój terytorialny Polski, państwa starożytne, wojny XX
    wieku)
-   wykresy, tabele
 

III. Podstawowym błędem popełnianym przez maturzystów jest nieuważne czytanie poleceń. Konsekwencje: udzielanie odpowiedzi zbyt „szerokiej” albo nie na temat. Innym „błędem” jest nieznajomość dat i „wizerunków” postaci historycznych.

 

IV. Jak się uczyć Historii ? Najlepiej „na bieżąco”. Każde, niezrozumiałe pojęcie związane  z wydarzeniami historycznymi, sprawdzać w podręczniku i dodatkowej literaturze (np. inflacja - deflacja).  Ponadto czytać ze zrozumieniem (chociaż dat częściowo należy uczyć się na pamięć) podręcznik i dodatkową literaturę. Dostrzegać związki przyczynowo- skutkowe między wydarzeniami. Dodatkowo rozwiązywać jak najwięcej zadań źródłowych i ikonograficznych.

 

V. Jak sprawdzić, co się umie ? Proponuję w „wolnej chwili” rozwiązywać testy – najlepiej z poszczególnych epok z podziałem na poziom podstawowy i rozszerzony. Należy szczególnie zwrócić uwagę na zadania źródłowe i ikonografię. Można napisać też pewną liczbę krótkich wypracowań dotyczących danego zagadnienia historycznego i następnie porównać je z dostępnymi wiadomościami, np. podręcznikowymi.


VI. Za osobę bardzo przygotowaną do egzaminu można uznać kogoś kto:
a) potrafi swobodnie wyrażać swoje zdanie na temat wydarzeń historycznych i je logicznie uargumentować
b) orientuje się w zagadnieniach historycznych związanych z poszczególnymi epokami
c) ma opanowany podręcznikowy zasób wiedzy

d) potrafi odczytywać i analizować mapki, źródła ikonograficzne, wykresy, tabele, teksty źródłowe.
 

Napisał: Łukasz Niewiński
©Edusfera.pl