Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Kwestionariusz ryzyka dysleksji
KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY DLA RODZICA 

Jeśli Twoje dziecko nie skończyło jeszcze 10 lat, a Ty masz podejrzenia, że może znajduje się w grupie dzieci ryzyka dysleksji, to możesz to sprawdzić obserwując zachowania i pracę małego ucznia. Poniżej zamieszczamy kwestionariusz diagnostyczny, który możesz wykorzystać do  oceny dziecka pod kątem zagrożenia dysleksją. Kwestionariusz powinien być wykorzystywany wówczas, gdy dziecko już zaczęło naukę czytania, czyli ma przynajmniej 6 – 7 lat.


1. Czy dziecko ma trudności z zapamiętaniem wszystkich liter?

2. Czy dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami, linijką, długopisem?

3. Czy dziecko ma problem ze wskazywaniem poprawnie kierunków, stron?

4. Czy dziecko ma problem z wymową trudniejszych słów lub ich określonej kategorii?

5. Czy dziecko jest mało sprawne ruchowo: słabo biega, skacze, źle jeździ na rowerze, hulajnodze?

6. Czy dziecko nie potrafi poprawnie przyporządkować dźwięków mowy  symboli graficznych (głosek do liter)?

7. Czy dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie lub odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej?

8. Czy dziecko przekręca słowa (kraktor zamiast traktor), zmienia przedrostki w wyrazach (zauczyć się), myli wyrazy o podobnym brzmieniu     (woda-wada, pora-para, sława-słowa)?

9. Czy dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu (g-k, z-s, p-b, p-t), dlatego nie dostrzega różnic w parach wyrazów, takich jak: góra-kura, koza-kosa, pali-bali?

10. Czy dziecko ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi?
 
11. Czy dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami, puzzlami lub nie umie ich układać według wzoru?
 
12. Czy dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych?

13. Czy dziecko ma problem z odróżnianiem i zapamiętaniem liter o identycznych lub zbliżonych kształtach, lecz inaczej położonych w przestrzeni (b-d-p-g-q, u-n, m-w, y-g)?

14. Czy dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza? 

15. Czy dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnych kształtach (m-n, l-ł-t, p-q, d-b, a-ą, e-ę, o-ó, i-j, c-ć-cz-ch, s-ś-sz, z-ź-ż, dz-dź-dż)?

16. Czy dziecko ma trudności z wyróżnieniem głosek w słowach?
 
17. Czy dziecko ma trudności z łączeniem głosek w słowo?
 
18. Czy dziecko ma problemy z odtwarzaniem szlaczków i figur geometrycznych?
 
19. Czy dziecko ma problem z zapamiętywaniem i powtarzaniem długich wyrazów?
 
20. Czy dziecko ma trudności z dokładnym zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek oraz z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów?

21. Czy dziecko ma trudności z zapamiętywaniem i powtarzaniem informacji w określonej kolejności (dni tygodnia, pory roku, nazwy miesięcy)? 

22. Czy dziecko nie jest w stanie odnaleźć różnic pomiędzy podobnymi ale nie identycznymi obrazkami?

23. Czy dziecko gubi, przestawia, zamienia litery pisanych lub przepisywanych wyrazów?

24. Czy dziecko pisze mało czytelnie (laseczki, brzuszki zachwiane lub zniekształcone, brak połączeń między literami lub ich zbytnie skupianie)?

25. Czy dziecko czyta bardzo słabo teksty nowe i słabo teksty, które czyta po raz drugi lub trzeci?
 
26. Czy dziecko pomija niektóre linie tekstu w trakcie czytania?
 
27. Czy dziecko nie potrafi wykonywać prostych działań matematycznych bez pomocy palców, patyczków itp.?

28. Czy dziecko ma problem z opanowaniem tabliczki mnożenia?


Jeśli na przynajmniej 30% pytań odpowiedzieć można „tak”, oznacza to, że należy uważnie obserwować postępy w nauce dziecka i zastosować kilka nowych elementów w jego pracy szkolnej. Im wcześniej zaczniemy pomagać dziecku, tym łatwiej pokona ono wszelkie trudności. 

Wszystkim dzieciom wykazującym cechy dyslektyczne proponujemy kurs „Genialny Uczeń”.


Opracowanie kwestionariusza: Anna Górska-Klepacka
©Edusfera.pl