Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Jak powstają rankingi uczelni
Co jest brane pod uwagę przy układaniu rankingów przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik "Perspektywy".

Uczelnie oceniane są na podstawie prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów.

1. Prestiż - 30 proc. Jedną z cech dobrej szkoły wyższej jest prestiż. Oznacza on poważanie, jakim cieszą się absolwenci uczelni, oraz autorytet jej pracowników w środowisku naukowym.

2. Siła naukowa - 40 proc. Jako kolejną grupę kryteriów przyjęto siłę naukową i intelektualną uczelni. Ma ona mierzyć zdolność uczelni do prowadzenia badań naukowych.

3. Warunki studiowania - 20 proc. W sporządzeniu rankingu wzięto także pod uwagę warunki studiowania, gdyż informacja o nich może mieć wpływ na wybór uczelni przez kandydatów. Są to m.in.: dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych, zasady biblioteczne, czasopisma polskie i zagraniczne, wspieranie studentów przez biura karier.

4. Umiędzynarodowienie studiów - 10 proc. Liczba studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej. Liczba kierunków prowadzonych w językach obcych. Wielokulturowość środowiska akademickiego.

Źródło: „Rzeczpospolita”

Zobacz najnowszy ranking uczelni 2007 r.