Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Ranking
RANKING UCZELNI PUBLICZNYCH 2007
Klasyfikacja wg kierunków studiów

Ekonomia – Zarządzanie
1.    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2.    Akademia Ekonomiczna w Krakowie
3.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych
4.    Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
5.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania
6.    Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu
7.    Akademia Ekonomiczna im. Karola Akademickiego w Katowicach
8.    Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
9.    Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Produkcji
10.    Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę. Cały ranking „Polityki” obejmuje 38 uczelni.
Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Ekonomiczny znalazł się na 21. pozycji.

Informatyka
1.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
2.    Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Matematyki i Informatyki
3.    Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
4.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Matematyki i Informatyki
5.    Politechnika Warszawska – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
6.    Uniwersytet Jagielloński – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
7.    Politechnika Wrocławska – Wydział Elektroniki
8.    Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
9.    Politechnika Warszawska – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
10.    Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Matematyki i Informatyki

Cały ranking obejmuje 43 uczelnie. Politechnika Białostocka – Wydział Informatyki uplasowała się na 27. pozycji. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Matematyczno-Fizyczny na 34. miejscu.

Pedagogika
1.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Pedagogiczny
2.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filozoficzny
3.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Studiów Edukacyjnych
4.    Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
5.    Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny
6.    Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiki i Psychologii
7.    Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
8.    Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii
9.    Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu
10.    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

Ranking zawiera 24 pozycje. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Pedagogiki i Psychologii uplasował się na 15. miejscu rankingu.

Politologia
1.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Społecznych
2.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych
3.    Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny
4.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
5.    Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych
6.    Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
7.    Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych
8.    Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej 
9.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
10.    Politechnika Białostocka – Wydział Zarządzania

Ranking obejmuje 19 uczelni.

Prawo
1.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Prawa i Administracji
2.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Prawa i Administracji
3.    Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji
4.    Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji
5.    Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji
6.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawa i Administracji
7.    Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
8.    Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Prawa i Administracji
9.    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
10.     Uniwersytet Marii Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Prawa i Administracji

W sumie, cały ranking uwzględnia 15 uczelni. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa i Administracji znalazł się na 11. pozycji.

Socjologia
1.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Filozofii i Socjologii
2.    Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny
3.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filozoficzny
4.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych
5.    Uniwersytet Warszawski – Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
6.    Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Społecznych
7.    Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Humanistyczny
8.    Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Filozofii i Socjologii
9.    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych
10.    Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Nauk Społecznych Stosowanych

Ranking obejmuje 19 uczelni. Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Historyczno-Socjologiczny sklasyfikowano na 16. miejscu.

Psychologia
Ranking uwzględnia tylko 12 szkół wyższych, dlatego publikujemy go w całości.
1.    Uniwersytet Warszawski – Wydział Psychologii
2.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Filozoficzny
3.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych
4.    Uniwersytet Gdański – Wydział Nauk Społecznych
5.    Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiki i Psychologii
6.    Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
7.    Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Pedagogiki i Psychologii
8.    Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych
9.    Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
10.    Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu
11.    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
12.    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Wydział Pedagogiki i Psychologii

Jak tworzono ranking, co brano pod uwagę.
Jakie wnioski wypływają z powyższej analizy.
czytaj dalej

Wszystkie rankingi szkół wyższych 2007
czytaj dalej

Źródło: „Polityka” 16 czerwca 2007