Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Harmonogram MATURA 2008
Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 
Egzaminy pisemne
 

Maj 2008

godz. 9.00
obydwa poziomy 

godz. 14.00
obydwa poziomy

  5  poniedziałek

język polski

 
  6   wtorek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

 
  7   środa

wiedza o społeczeństwie   

przedmiot w języku obcym*

  8   czwartek

język niemiecki język niemiecki w klasach dwujęzycznych  

język włoski 

  9   piątek geografia

język łaciński i kultura antyczna

 12   poniedziałek biologia przedmiot w języku obcym*
 13   wtorek historia

wiedza o tańcu

 14   środa

matematyka

przedmiot w języku obcym*

 15
 czwartek
fizyka i astronomia

historia sztuki

 16
 piątek
chemia

historia muzyki

 19

 poniedziałek

język rosyjski

 kultura Hiszpanii
 20
 wtorek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych  

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

       
 21
 środa

języki mniejszości narodowych, język kaszubski 

 informatyka

*Dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych. Szczegółowe informacje zostaną podane po złożeniu przez uczniów ostatecznych deklaracji.

 
Egzaminy ustne, 5 – 31 maja

Przeprowadzane będą w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

Zobacz także:
Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów