Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


praca tymczasowa
Praca tymczasowa – pieniądze, wiedza, doświadczenie na przyszłość

Minęły dwa lata od wprowadzenia w Polsce ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Agencje doradztwa personalnego, posiadające certyfikaty Agencji Pracy Tymczasowej, prześcigają się w poszukiwaniu osób zainteresowanych taką formą zatrudnienia. Skąd taka popularność pracy tymczasowej? Jak może się w niej odnaleźć osoba młoda, ucząca się, absolwent? Dlaczego właśnie dla tych osób taka forma zatrudnienia jest najbardziej korzystna?

Samo pojęcie pracy tymczasowej dotarło do nas z Europy Zachodniej i oznacza zatrudnienie pracownika w agencji pracy tymczasowej i delegowanie go do pracy w siedzibie Klienta. Następuje tutaj przeniesienie odpowiedzialności i zobowiązań prawnych wobec pracowników na zewnętrznego dostawcę usługi czyli agencję pracy tymczasowej.
Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na firmę, w której faktycznie wykonuje pracę. Oznacza to, że wszystkie sprawy administracyjne (w tym wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatku, składek ZUS, itp.) przejmuje na siebie agencja i to ona zasadniczo jest dla pracownika pracodawcą.

Zdecydowanie najczęściej Klientami agencji pracy tymczasowej są firmy produkcyjne, potrzebujące pracowników pomocniczych. Zadaniem takiego pracownika jest pomoc stale zatrudnionym pracownikom firmy w  niewymagających specjalnego przygotowania  i przeszkolenia czynnościach (pakowanie i segregowanie towarów, zdejmowanie towarów z taśmy, przepakowywanie, składanie różnych elementów i inne). Pracowników tymczasowych spotkać można również w hipermarketach. Są to najczęściej kasjerzy, osoby rozkładające i metkujące towar, personel sprzątający. Również firmy handlowe korzystają z usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej. Zatrudniają w ten sposób kierowców, magazynierów, dostawców. Co raz częściej na współpracę z agencją pracy tymczasowej decydują się także firmy z sektora turystycznego (w tym hotele i restauracje), potrzebujące sezonowo kucharzy, kelnerek, recepcjonistek.

Praca tymczasowa zwana jest często pracą sezonową, dorywczą. Ma to związek z tym, iż w większości przypadków agencja zawiera z pracownikiem tymczasowym umowę na czas określony. W zależności od tego, czy dany pracownik będzie dalej pożądany u Klienta taką umowę się przedłuża bądź nie. Warto jednak wspomnieć, iż wg. danych Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia ok. 9 proc. osób podejmujących zatrudnienie tymczasowe zostaje zatrudnionych u Pracodawcy, u którego podejmowali zatrudnienie czasowe. Może się zatem okazać, że pracując „chwilowo” w dużej firmie masz szanse zdobyć w niej odpowiednie kwalifikacji i zastać zaproszonym do stałej, wieloletniej współpracy.
Z pewnością zaletą tej formy zatrudnienia jest też jej elastyczność. Bardzo wiele osób skutecznie łączy pracę tymczasową ze swoimi dodatkowymi zajęciami. Studiując dziennie można pracować w weekendy. Będąc natomiast studentem studiów zaocznych można poświęcić czas na pracę w ciągu tygodnia.

Dla młodych ludzi praca tymczasowa oznacza już nie tylko niezależność finansową. Staje się ona również szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Nawet krótkie, wakacyjne zatrudnienie umożliwia zapoznanie się z lokalnym rynkiem, z zasadami pracy dużych firm produkcyjnych bądź handlowych.

Warto się zatem zastanowić czy już dziś nie złożyć swoich dokumentów w Agencji Doradztwa Personalnego. Być może okaże się to dobry początek kreowania własnej ścieżki kariery.


opracowała:
Magdalena Modzelewska
Kierownik ds. Rekrutacji i Szkoleń
D2D – Doradztwo Personalne s.c.
www.d2d.com.pl