Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


studia on-line
Jak studiować za pośrednictwem internetu?
Które uczelnie w Polsce prowadzą taki system studiów?
Plusy i minusy nauki na odległość.

Już na pierwszy rzut oka rozwiązanie wydaje się bardzo atrakcyjne. Odpadają koszty dojazdów i zakwaterowania. Oszczędza się też czas. Właściwie wydawać się może, że rozwiązanie takie ma same zalety. Mogłoby, gdyby nie pewne mankamenty. Po pierwsze taki system studiów nie jest jeszcze popularny. Ogranicza się do wąskiej grupy uczelni i kierunków. Poza tym studia takie są płatne.

Oto kilka uczelni, które prowadzą studia on-line:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji, e-mail: info@come.uw.edu.pl, tel. 0-22 553 40 10
Polski Uniwersytet Wirtualny, www.puw.pl, tel. 801 080 888
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - www.e-sgh.pl, tel. 0-22 337 9723 
Politechnika Warszawska - www.okno.pw.edu.pl, tel. 0-22 660 77 70 
Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdańskiej - www.dec.pg.gda.pl 
Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie - www.pjwstk.waw.pl, tel. 0-22 621 03 73.

Warunki studiowania.
Aby studiować przez internet nie trzeba zdawać egzaminów. Trzeba mieć zdaną maturę oraz uregulować czesne. Potrzebny jest także dostęp do komputera i Internetu. Materiały niezbędne do nauki (podręczniki multimedialne, login i hasło dostępu do platformy edukacyjnej uczelni) otrzymuje się na inauguracyjnym zjeździe. Kontakt z wykładowcą jest za pomocą maili, forum lub czata. Egzaminy zdawane są w tradycyjny sposób. Tak jak na studiach „normalnych” są dwie sesje egzaminacyjne. Na niektórych kierunkach, np. na pielęgniarstwie wymagane są także zjazdy konsultacyjne.

Studenci w systemie on-line oczywiście otrzymują indeksy i legitymacje studenckie. Mają też prawo do zaświadczeń do WKU i ZUS. Mogą też ubiegać się o stypendia za wyniki w nauce, socjalne oraz zapomogi.

Dużą zaletą studiów przez internet jest to, że mogą w ten sposób studiować Polacy przebywający za granicą. Jeśli więc, np. pracujesz w Londynie, nie możesz przyjeżdżać co 2 tygodnie do Polski by studiować tu zaocznie, a chcesz skończyć polską uczelnię, to jest to jakieś rozwiązanie.

Zazwyczaj można rozpocząć studia od wyższego roku oraz zaliczyć oceny z innej uczelni.
Na niektórych wirtualnych uczelniach można nawet rozpocząć studia w trakcie semestru, nie trzeba więc czekać nie tylko do nowego roku akademickiego, ale nawet do nowego semestru!

Wysokość czesnego.
Ceny studiów on-line wahają się w zależności od uczelni i kierunku. Wynoszą od 1500 zł za semestr do około 5 tysięcy zł.

Studia on-line za granicą.
Interesującą propozycją mogą być studia w tym systemie za granicą. Można zdobyć dyplom renomowanej zachodniej uczelni ucząc się w domu. Uczelnię odwiedzać trzeba tylko na okres egzaminów, choć zdarza się też, że wykładowcy przyjeżdżają do Polski by egzaminować internetowych studentów. Niektóre kierunki studiować można w języku angielskim, inne tylko w narodowym języku danej uczelni.