Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Jak czytają Polacy?
Badania wykazują, że 44% Polaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książki, a prawie połowa z tych, którzy czytają, nie rozumie niemal nic z tego co czyta. Problemem zatem jest nie tylko niski stopień czytelnictwa, ale też – a może przede wszystkim – mała efektywność czytania.

W 2004 i 2005 roku na terenie Białegostoku przeprowadziliśmy pomiary tempa czytania i rozumienia czytanego tekstu wśród uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, liceów oraz studentów. Oto ich wyniki. Podajemy tempo czytania mierzone ilością przeczytanych słów w ciągu minuty oraz zapamiętanie przeczytanych informacji sprawdzane za pomocą testów.

a) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej: tempo = 89 słów/minutę, zapamiętanie = 64%
b) gimnazjaliści: tempo = 147 słów/minutę, zapamiętanie = 44%
c) licealiści i studenci: tempo = 171 słów/minutę, zapamiętanie = 47%


Warto w tym miejscu powiedzieć, że przeciętne tempo czytania podawane przez literaturę przedmiotu waha się w zależności od grupy wiekowej od 130 do 200 słów na minutę, a czytanie sprawne to tempo 200 – 300 słów/ minutę. Zrozumienie 20–40% uznajemy za słabe, 40-60% przeciętne, powyżej 60% dobre. Zapamiętanie rzędu 45 % oznacza, że na 10 zadanych pytań bezpośrednio po przeczytaniu 2 stron tekstu potrafimy odpowiedzieć tylko na 4 – 5 pytań.
W trakcie tych pomiarów ujawniały się bardzo duże różnice w sprawności czytania wśród osób w tym samym wieku. W gimnazjach zdarza się, że najsprawniej czytający uczeń czyta tekst w czasie 4 razy krótszym od ucznia czytającego najwolniej. I co najważniejsze, uczniowie czytający najwolniej mieli jednocześnie niski, bądź bardzo niski, poziom zapamiętania przeczytanych informacji (rzędu 20 – 30%).


Jeśli ktoś nie rozumie tego co czyta, to po prostu nie ma komfortu czytania. Jeśli nie czerpie z tego procesu korzyści i satysfakcji, naturalnym jest, że nie będzie chciał czytać. Z naszego doświadczenia jasno wynika, że uczniowie nie czytają najczęściej dlatego, że nie potrafią czytać! Popełniają wiele błędów i dlatego czytanie szybko ich nuży i zniechęca. Nie potrafią skupić uwagi na czytanym tekście i gubią w ten sposób zrozumienie. Dziś nie jest to już tylko problem pojedynczych osób. Jest to problem społeczny. Tym dotkliwszy, że wymagania cały czas rosną. Szacujemy, że dziś należy czytać nawet 10 razy więcej niż 20 lat temu.

Uczeń mający problemy z czytaniem może być skazany na gorszy rodzaj edukacji.
Za to uczeń, student lub pracownik, który opanuje techniki sprawnego czytania zdecydowanie wyrasta ponad przeciętną.

Bardzo optymistyczne jest to, że każdy może posiąść sztukę sprawnego czytania z dużym zrozumieniem.

Napisał: Krzysztof Matys
©Edusfera.plSZYBKIE CZYTANIE
Czytaj i ucz się 2-3 razy szybciej!
więcej

Wycieczka do Uzbekistanu