Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Wiedza o społeczeństwie
Do matury zostało już tak niewiele, że o długim i systematycznym przygotowaniu nie ma co marzyć. Trzeba jak najlepiej wykorzystać czas, który pozostał. Jak to zrobić?
Porady udziela mgr Aneta Giedrewicz - Niewińska,
która prowadzi zajęcia w Centrum Edukacji Edusfera.pl
 
I. Zakres materiału
 
1. Ustrój III RP (opracowanie najważniejszych zagadnień – 7 dni).
Źródło: Konstytucja RP z 2.04.1997 r.
 
A. Zasady zawarte w Konstytucji
B. Prawa, wolności i obowiązki uregulowane w Konstytucji 
C. Sejm i Senat

- szczególną uwagę zwróć na procedurę uchwalania ustaw oraz pojęcia: mandat, immunitet (materialny, formalny), zasada niepołączalności mandatu parlamentarnego

D. Prezydent

- szczególną uwagę zwróć na procedurę wyboru Prezydenta oraz jego uprawnienia

E. Rada Ministrów
- szczególną uwagę zwróć na procedurę powoływania rządu

F. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy Bank Polski

2. Samorząd terytorialny i administracja rządowa (opracowanie – 2 dni)

A. Ustrój samorządu terytorialnego
B. Procedura wyboru organów gminy, powiatu i województwa
C. Zadania samorządu terytorialnego
D. Wojewoda
3. Unia Europejska (opracowanie - 10 dni)
A. Historia idei integracji europejskiej

B. Etapy integracji europejskiej (traktat paryski, traktaty rzymskie, traktat z Maastricht, traktat amsterdamski, traktat z Nicei, konstytucja dla Europy)

C. Organy Unii Europejskiej
D. Rodzaje aktów prawnych unijnych

E. Najważniejsze wydarzenia z procesu integracji Polski z Unią Europejską

4. Organizacje międzynarodowe (opracowanie – 2 dni)

A. Rada Europy, ONZ, NATO
5. Prawo (opracowanie – 14 dni)
A. System źródeł prawa i jego hierarchia
B. Gałęzie prawa
C. Organy władzy sądowniczej i struktura organizacyjna sądów

D. Podstawowe pojęcia z prawa: karnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, finansowego, pracy, rodzinnego

6. Ustroje państw demokratycznych (opracowanie - 10 dni)

A. Niemcy, Wlk. Brytania, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy

7. Społeczeństwo (opracowanie - 5 dni)
A. Człowiek, grupa społeczna, środowisko społeczne
B. Społeczeństwo obywatelskie
C. Naród
8. Myśl polityczna (opracowanie – 3 dni)
A. Ideologie polityczne, doktryny polityczne, programy polityczne
B. Partie polityczne i systemy partyjne

9. Konflikty międzynarodowe (opracowanie – 8 dni)

A. Indie – Pakistan (spór o Kaszmir)
B. Wietnam
C. Rozpad Jugosławii
D. Izrael – Palestyna
E. Chiny
F. Rozpad ZSRR
 

II. Trudne/Kłopotliwe dla maturzystów

- wydarzenia współczesne (należy czytać bieżącą prasę)

- mapki (związane z tematami: samorząd terytorialny, Unia Europejska, konflikty międzynarodowe)

- wykresy, tabele

- tematy: samorząd terytorialny, etapy integracji europejskiej, ustroje państw demokratycznych

 

III. Podstawowym błędem popełnianym przez maturzystów jest nieuważne czytanie poleceń. Konsekwencje: udzielanie odpowiedzi zbyt „szerokiej” albo nie na temat.

 

IV. Jak się uczyć WOS-u ? Najlepiej „być na bieżąco” z aktualnymi wydarzeniami. Każde, niezrozumiałe pojęcie związane z tymi wydarzeniami, sprawdzać w podręczniku i dodatkowej literaturze (np. genezy konfliktów międzynarodowych, ustrój RP). Ponadto czytać ze zrozumieniem (a nie uczyć się na pamięć) podręcznik, artykuły prasowe. Dodatkowo rozwiązywać tzw. zadania źródłowe.

 

V. Jak sprawdzić, co się umie ? Proponuję w każdej „wolnej chwili” rozwiązywać testy i tzw. zadania źródłowe.

 

VI. „Za osobę bardzo przygotowaną do egzaminu można uznać kogoś kto”:

a) potrafi swobodnie wyrażać swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń i je logicznie uargumentować

b) orientuje się w bieżących wydarzeniach
c) ma opanowany podręcznikowy zasób wiedzy

d) potrafi odczytywać i analizować wykresy, tabele, teksty publicystyczne   
 

Powodzenia !!! 
Napisała: Aneta Giedrewicz - Niewińska
©Edusfera.pl