Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Harmonogram egzaminów maturalnych

maj 2007 roku
Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Egzaminy pisemne
 

Maj 2007

godz. 9.00
obydwa poziomy 

godz. 14.00
obydwa poziomy

  4  piątek

język polski

 
  7  poniedziałek

język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

 
  8  wtorek

wiedza o społeczeństwie   

historia sztuki

  9  środa

język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych  

język włoski 

 10  czwartek geografia

historia muzyki

 11  piątek biologia  
 14  poniedziałek matematyka

wiedza o tańcu

 15  wtorek

język rosyjski

język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

 16
 środa
chemia

termin zarezerwowany *

 17
 czwartek
historia

termin zarezerwowany *

 18

 piątek

fizyka i astronomia

 
 21
 poniedziałek

język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych  

język łaciński i kultura antyczna,
język grecki i kultura antyczna,
język szwedzki,
język portugalski,
język słowacki

 22
 wtorek

informatyka

termin zarezerwowany *

 23
 środa

języki mniejszości narodowych, język kaszubski 

 

*Termin zarezerwowany na egzaminy z wykorzystaniem arkuszy w języku obcym z historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, rozwiązywanych przez absolwentów klas dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane dwujęzycznie i którzy wybrali dany przedmiot jako obowiązkowy lub, jeżeli to zadeklarowali, jako dodatkowy. Szczegółowy harmonogram egzaminu z poszczególnych przedmiotów zostanie podany w styczniu 2007 r.

 
Egzaminy ustne, 4 – 31 maja

Przeprowadzane będą w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. 

Zobacz także:
Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów