Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Ranking uczelni 2007 tygodnika
Ranking uczelni 2007 tygodnika „Wprost”
Najlepsze uczelnie w kraju

I. SZKOŁY PUBLICZNE

Uniwersytety
1.    Uniwersytet Warszawski
2.    Uniwersytet Jagielloński
3.    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4.    Uniwersytet Wrocławski
5.    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6.    Uniwersytet Gdański
7.    Uniwersytet Łódzki
8.    Uniwersytet Śląski w Katowicach
9.    Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
10.    Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
11.    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
12.    Uniwersytet w Białymstoku
13.    Katolicki Uniwersytet Lubelski
14.    Uniwersytet Szczeciński
15.    Uniwersytet Zielonogórski
16.    Uniwersytet Rzeszowski
17.    Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
18.    Uniwersytet Opolski
Porównaj z rankingiem uniwersytetów „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

Uczelnie techniczne
1.    Politechnika Wrocławska
2.    Politechnika Warszawska
3.    Politechnika Poznańska
4.    Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
5.    Politechnika Łódzka
6.    Politechnika Śląska w Gliwicach
7.    Politechnika Gdańska
8.    Politechnika Krakowska
9.    Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
10.    Politechnika Szczecińska
11.    Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy
12.    Politechnika Lubelska
13.    Politechnika Częstochowska
14.    Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
15.    Politechnika Koszalińska
16.    Akademia Morska w Gdyni
17.    Politechnika Rzeszowska
18.    Akademia Morska w Szczecinie
19.    Politechnika Białostocka
20.    Politechnika Opolska
21.    Politechnika Radomska
22.    Akademia Techniczno- Hutnicza w Bielsku-Białej

Uczelnie ekonomiczne
1.    Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2.    Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
3.    Akademia Ekonomiczna w Krakowie
4.    Akademia Ekonomiczna w Katowicach
5.    Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Uczelnie rolnicze
1.    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2.    Akademia Rolnicza w Poznaniu
3.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (poprzednio: Akademia Rolnicza we Wrocławiu)
4.    Akademia Rolnicza w Lublinie
5.    Akademia Rolnicza w Krakowie
6.    Akademia Rolnicza w Szczecinie

Uczelnie pedagogiczne
1.    Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
2.    Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
3.    Akademia Świętokrzyska w Kielcach
4.    Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
5.    Akademia Podlaska w Siedlcach
6.    Akademia Pomorska w Słupsku

Akademie wychowania fizycznego
1.    AWF w Warszawie
2.    AWF w Poznaniu
3.    AWF w Gdańsku
4.    AWF we Wrocławiu
5.    AWF w Katowicach
6.    AWF w Krakowie

Uczelnie medyczne
1.    Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2.    Akademia Medyczna w Warszawie
3.    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (poprzednio: Akademia Medyczna w Poznaniu)
4.    Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
5.    Akademia Medyczna w Białymstoku
6.    Akademia Medyczna w Gdańsku
7.    Akademia Medyczna we Wrocławiu
8.    Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
9.    Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy (poprzednio: Akademia Medyczna w Bydgoszczy)
10.    Akademia Medyczna w Lublinie
11.    Uniwersytet Medyczny w Łodzi (powstał z połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi)

Źródło: "Wprost" nr 21, 27 maja 2007.


Porównaj z wynikami rankingu z 2006 r.

Zobacz jak powstaje ranking