Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


OGŁOSZENIA
Kategoria:
Wszystkie ogłoszenia
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-12-14 20:10:07
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
MUZYKOTERAPIA I. Profilaktyka i Terapia Muzyczna
21-22.I.2012r. MUZYKOTERAPIA I. Profilaktyka i Terapia Muzyczna Termin: 21 - 22 styczeń 2012r. (sobota, niedziela) Miejsce: CWRO Koszt: 260zł Czas trwania: 15 h Przewidywane godziny: sobota: 10:00 - 18:00 niedziela: 10:00 - 15:00 UWAGA!! Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą małego instrumentu: hajmonijka ustna (organki), flet lub małe klawisze. Cel szkolenia: 1. Nauczenie wykorzystania muzyki w pracy pedagoga (pedagoga specjalnego, terapeuty, animatora działań kulturalnych). 2. Wzbogacenie warsztatu pedagoga o technikę ułatwiającą pracę w grupach integracyjnych. 3. Wczesne diagnozowanie i korekta nieprawidłowych zachowań (logopedycznych, postawy ciała, podwyższonego poziomu lęku, nadpobudliwości). 4. Uwrażliwienie kulturowe (związki muzyki z plastyką, poezją, tańcem). 5. Nauka łatwych działań muzycznych (muzykowanie ciałem – klaskanie, tupanie, oklepywanie, instrumentarium Carla Orffa, małe instrumenty melodyczne –organki, flet, mini-organy, hobby muzyczne – taśmoteka, płytoteka). 6. Eko – muzyka (dźwięki natury, fotografie natury, zajęcia w terenie, malowanie muzyki, wygrywanie kolorów, muzyka etno). 7. Kształtowanie prozdrowotnych odruchów stymulowanych muzyką (prawidłowe oddychanie, korekta postawy ciała – rozciąganie, wczesne odreagowanie, nauka różnych form relaksu, wartości CISZY, nauka empatii i tolerancji muzycznej, aktywność życiowa, samoocena). 8. Hobby muzyczne – jeden z czynników zapobiegających uzależnieniom i chorobom psychosomatycznym. 9. Nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce. 10. Muzyka w ciągu doby (poranek, praca umysłowa, fizyczna, posiłek, samochód, noc, uroczystości). 11. Psychoprofilaktyka pracy pedagoga (fizjologiczne sposoby odreagowania zapobieganie zespołowi „Wypalania się” gimnastyka funkcjonalna). Przekazanie umiejętności praktycznych: 1. Ocena napięć psychofizycznych w grupie (grupa otwarta, oporowa, bierna). 2. Korekta hałasu muzycznego (szkoła, internat, ośrodek, odrabianie lekcji). 3. Podstawowy warsztat animatora muzycznego (głos, postawa, kaseta uniwersalna Relaks/Aktywizacja, umiejętności stosowania R/A, małe instrumenty muzyczne). 4. Przerywniki śródzajęciowe (oddechowe, odreagowujące –rytmizujące, relaksacyjne, uwrażliwiające). 5. Dozowanie ruchu i muzyki w zależności od stopnia sprawności. 6. Prowadzenie RELAKSU (krótki, średni, długi). 7. Przydatność działań muzycznych dla pedagoga, psychologa, logopedy, kinezyterapeuty. 8. Edukacja rodzinna (integracja rytmiczna, „muzyka dzieci”, tradycja, wspieranie). 9. Zabawowe przekazywanie ćwiczeń prozdrowotnych. 10.Minimum umiejętności muzycznych (wyklaskiwanie rytmu marszowego, akceptacja rytmiczna, modulowanie głosu, nucenie, koordynacja ruchu, rytmu, głosu, obsługa magnetofonu, muzyka wspierająca (organki, flet). 11. Podstawy łatwej techniki Profilaktyki i Terapii Muzycznej – Mobilnej Rekreacji Muzycznej. Umiejętności teoretyczne 1. Profilaktyka muzyczna – Muzykoterapia. Podobieństwa. Różnice. 2. Rodowody muzykoterapii (plemienny, biblijny, antyczny). 3. Teorie leczniczego działania muzyki (psychologiczna, PS. Fizjologiczna, itd.). 4. Droga dźwięku. Wpływ muzyki na SOME i PSYCHE. 5. Indywidualny odbiór muzyki. Gust. 6. Wzmocnienie efektu działania muzyki (informacja, sugestia, trening, ruch, itp.) 7. Rodzaje stosowanej muzyki: a) emocje b) rodzaj – styl c) moda 8. Bodźce jednoznaczne emocjonalnie. 9. Adaptacja umiejętności muzykoprofilaktycznych do potrzeb GRUPY (NPSP, intelekt., NPS. Ruch., nadpobudliwość, lęk). 10. Pozaartystyczne wartości muzyki (patriotyzm, historia, geografia, elektronika). 11. Negatywne skutki działania muzyki (hałas, szowinizm muzyczny, zmienna moda). 12. Wartości i wady modnej muzyki młodzieżowej. 13. Korzyści działań muzykoprofilaktycznych dla logopedy, psychologa, pedagoga specjalnego. Współpraca. 14. Muzyczne przysposobienie do terapii. Szkolenie prowadzi dr Maciej Kierył. Lekarz anestezjolog, muzykoterapeuta. Wykładowca muzykoterapii klinicznej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Członek Krajowej Rady Muzykoterapii Wrocław. Prowadzi pracownię muzykoterapii w Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa - Międzylesie. UWAGA!! Wszyscy uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie ze sobą małego instrumentu: hajmonijka ustna (organki), flet lub małe klawisze. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-12-14 20:08:52
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensoryc
14-15.01.2012r. Praktyczne zastosowanie Metody Integracji Sensorycznej w procesie wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Termin: 14 - 15 stycznia 2012r. (sobota, niedziela) Miejsce: CWRO Koszt: 260zł Czas trwania: 12 godzin Przewidywane godziny: sobota: 10:00 - 16:00 niedziela: 09:00 - 13:00 Program: * Charakterystyka faz rozwoju małego dziecka * Zagrożenia i ostrzeżenia-studium przypadku * Prowadzenie obserwacji na bazie skal i kwestionariuszy * Metoda Integracji Sensorycznej na tle innych metod (Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, Programów i Aktywności wg. M. i Ch. Knill i Pedagogiki Montessori ). * Warsztaty-układanie scenariuszy zajęć w oparciu o wybrane elementy metod * Warsztaty- praktyczne ćwiczenia Szkolenie prowadzi mgr Grażyna Dorodzińska, psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-12-14 20:07:36
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
POZNAWCZO-BEHAWIORALNA TERAPIA DZIECKA szkolenie
10-11.I.2012r. POZNAWCZO-BEHAWIORALNA TERAPIA DZIECKA szkolenie Poznawczo –behawioralna terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową Termin: 10 - 11 stycznia 2012 r. (wtorek, środa) Przewidywane godziny wtorek: 10:00 - 17:00 środa: 10:00 - 15:00 Czas trwania: 16 godzin Koszt: 260 złotych Miejsce: CWRO Cel: • Prezentacja strategii i technik behawioralnego programu wychowania oraz treningu zmiany zachowań dziecka z ADHD; • Prezentacja i warsztat ćwiczeń programu terapii behawioralno-poznawczej. Realizacja programu: • Indywidualny behawioralny program zmiany zachowania; • Szczegółowe określenie problemu; • Ocena zachowania; • Charakterystyka problemu – monitorowanie; • Propozycje interwencji; • Wybór celów i pożądanych zachowań; • Behawioralne systemy wzmocnień (systemy punktowe, żetonowe, znaczki, gry, przywileje); • Analiza przypadku. Szkolenie prowadzi mgr Irena Sosin Psycholog, pedagog specjalny, terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta dzieci, młodzieży i terapeuta poznawczo-behawioralny, socjoterapeuta. Kierownik terapeutycznych studiów podyplomowych WSSE, Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Nr 1 PTD, redaktor naczelna „Zeszytu Terapeuty – edukacja, profilaktyka, terapia”, nauczyciel akademicki WSSE, APS, SWPS, CMPPP MEN. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Wyższą Szkołę Społeczno- Ekonomiczną. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
Data dodania: 2011-12-14 20:06:23
Telefon: 22 847-95-42
E-mail: cwro@cwro.edu.pl
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH
09.I.2012r. DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI PIĘCIO I SZEŚCIOLETNICH ORAZ JEJ DIAGNOZA Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli, klas zerowych i klas I - tam, gdzie obowiązuje dokonywanie diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci pięcio i sześcioletnich. Termin szkolenia: 09 stycznia 2012 r. (poniedziałek) przewidywane godziny: poniedziałek: 10:00 -18:00 Czas trwania: 10 godzin dyd. Koszt: 220 zł Miejsce: CWRO Cel szkolenia: · Nauczyciele zapoznają się z problematyką dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. · Poznają metody badania dojrzałości szkolnej, sposoby oceny poziomu dojrzałości oraz możliwości interpretacji uzyskanych wyników. · Poznają elementy prognozy funkcjonowania dziecka w szkole w zależności od osiągniętych przez dziecko wyników diagnozy. · Poznają rodzaje działań wspomagających rozwój dziecka i wyrównujących start szkolny. · Zapoznają się ze sposobami przekazywania rodzicom uzyskanych informacji o dziecku , poznają formy współpracy z rodzicami. · Uzyskają wiedzą w zakresie konsultowania się ze specjalistami w celu uzyskania wiedzy na temat przyczyn trudności dziecka w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Przewidywane efekty szkolenia: · Nauczyciele będą umieli dokonać diagnozy dojrzałości dzieci korzystając z metod: obserwacji, metod eksperymentalnych, na podstawie analizy wytworów oraz rozmów i wywiadu z rodzicami. · Nauczyciele będą w stanie dokonać oceny uzyskanych wyników i przyrównać tę ocenę do norm rozwojowych; pozwoli to na określeniem poziomu rozwoju dziecka w zakresie różnych funkcji, co ułatwi zarówno sposób wspomagania rozwoju jak i wstępną prognozę, co do funkcjonowania dziecka w szkole. · Bardziej wyraziste staną się zarówno mocne jak i słabsze strony dziecka, co pomoże w planowaniu zajęć i wspomaganiu rozwoju dzieci. · Rozmawiając z rodzicami o osiągnięciach i kłopotach dzieci , osiągnie się lepsze porozumienie, ujednolici się wspólne oddziaływanie i nawiąże się lepszą współpracę. Program szkolenia: 1. Omówienie przyczyn decyzji o obniżeniu obowiązku szkolnego dzieci do lat 6 i obowiązku przedszkolnego pięciolatków. 2. Rola wczesnej edukacji przedszkolnej we wszechstronnym rozwoju dziecka. 3. Podstawowe uwarunkowania i prawidłowości rozwoju. 4. Zależność między dojrzewaniem a uczeniem się – okresy sensytywne i krytyczne. 5. Własna aktywność dziecka jako skutek i jednocześnie przyczyna rozwoju; rodzaje aktywności, rola zabawy w rozwoju dziecka. 6. Pojęcie dojrzałości szkolnej wg koncepcji Stefana Szumana. 7. Charakterystyka kryteriów dojrzałości szkolnej: * Dojrzałość fizyczno – ruchowa (wzrost, waga, proporcje, stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, poziom sprawności rąk – czynności samoobsługowe i ruchy narzędziowe oraz poziom grafomotoryki) – jak to sprawdzać i oceniać; normy rozwojowe w tym zakresie. * Rola lateralizacji w funkcjonowaniu dziecka – jak sprawdzić u dziecka lateralizację. * Dojrzałość psychiczna - procesy poznawcze: orientacyjne i intelektualne (charakterystyka: uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego, słuchowego; charakterystyka procesów myślowych u dzieci – rodzaje i jakość operacji umysłowych; kształtowanie się odwracalności myślenia i decentracjijako podstaw uczenia się szkolnego) omówienie metod sprawdzania i oceny poziomu tych procesów. * Charakterystyka mowy dziecka - mowa jako podstawa szkolnego uczenia się (wymowa, jakość wypowiedzi, zasób słownictwa u dzieci itp. - jak sprawdzić poziom mowy, jak oceniać). * Dojrzałość psychiczna - charakterystyka procesów regulacyjnych. Emocje, jako główny motyw działania dziecka – ich właściwości; potrzeby psychiczne (szczególnie potrzeba bezpieczeństwa, akceptacji i uznania) jako motywy; samoocena i poczucie własnej wartości jako cele aktywności dziecka; ciekawość i zainteresowania; wzmocnienia - nagrody i kary jako motywy. * Dojrzałość społeczna – umiejętność współżycia i współpracy w grupie, zmniejszanie się liczby konfliktów, rozwój empatii i innych uczuć społecznych, znajomość, rozumienie i stosowanie się do norm i zasad społecznych itp. - metody oceny . 8. Charakterystyka właściwości stosowanych metod przy ocenie dojrzałości szkolnej * Obserwacja i jej cechy. * Techniki eksperymentalne (zmienne zależne i niezależne), rodzaje eksperymentów, testy jako specyficzny rodzaj eksperymentu. * Analiza wytworów (rysunki, budowle, wylepianki itp,) * Rozmowa i wywiad z rodzicami – obowiązujące standardy w stosowaniu tych metod, rodzaj stawianych pytań, sposób przygotowania się do rozmów itp. 9. Ogólna ocena dojrzałości szkolnej, jej interpretacja oraz sposób przekazywania wyników diagnozy rodzicom dzieci. 10. Charakterystyka występujących u dzieci trudności, opóźnień rozwojowych i zaburzeń oraz sposoby postępowania i sposoby wyrównywania startu szkolnego. 11. Omówienie zasad współpracy z rodzicami. Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wydawane przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowści oraz Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Zgłoszenia proszę kierować na formularzu zgłoszeniowym wysyłając go na adres e-mail cwro@cwro.edu.pl lub faksem 022 847- 95-41.
Dodający: Debra Cała Polska
Data dodania: 2011-12-14 18:39:46
Telefon: 609656996
E-mail: kontakt@debrabank.pl
Błyskawicznie Dostawa Gotówki / kredyty /
Błyskawicznie Dostawa Gotówki / kredyty / - Wystarczy dowód - Zgłoszenie 7 dni w tygodniu - Minimum formalności - Formularz na stronie Oddzwonimy >>> http://debrabank.pl/gotowkaodreki.html
Dodający: pisanie prac
Data dodania: 2011-12-14 10:24:51
Telefon: 609651597
E-mail: prace@list.pl
Pisanie Prac Mgr. Lic. Zal. itp.
Piszemy prace MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE, ZALICZENIOWE Wykształcony i wszechstronny zespół absolwentów uniwersytetu. Dokonujemy także korekt prac. Wszystkie prace są oryginalne i tworzone od podstaw. Sprawnie i terminowo!!! Zapraszamy na naszą stronę www: http://www.pisanieprac24.pl
Dodający: KASIA
Data dodania: 2011-12-13 12:32:21

E-mail: sych15@wp.pl
Praca dla ciebie
Jeżeli zainteresowana jesteś dodatkowym dochodem,rozwojem osobistym i finansowym. Oferuje Ci możliwość zarabiania w taki sposób jaki pasuje do Twojego stylu i rytmu dnia, Jedyny warunek wiek powyżej 30 lat Praca stała w fajnym zespole i miłej atmosferze.Jedyne co pwinienes umiec to obsłóga komputer
Dodający: Jolanta
Data dodania: 2011-12-12 16:15:58
Telefon: 0000000
E-mail: fanbiznesu@wp.pl
Pracuj u siebie
Rozwijaj biznes w swoim własnym domu Oferuję pracę dodatkową , która może być Twoim głównym źródłem dochodu. Wymagania : Internet , komputer Mile widziane osoby po 30-tce Napisz fanbiznesu@wp.pl
Dodający: KASIA
Data dodania: 2011-12-12 12:57:41

E-mail: syvh15@wp.pl
Praca nie wychodząc z domu
Zapraszam do współpracy z nami, zapewniamy miłą i życzliwą pracę . .jest to praca w domu pracujesz ile chcesz i kiedy., najchętniej zapraszamy panie po 30 mające trochę wolnego czasu komputer i dostęp do internetu, i to wszystko czego potrzebujesz. naprawdę nic nie tracisz więcej informaci sych15
Dodający: KASIA
Data dodania: 2011-12-12 12:57:14

E-mail: sych15@wp.pl
Praca dla ciebie
Zapraszam do współpracy z nami, zapewniamy miłą i życzliwą pracę . .jest to praca w domu pracujesz ile chcesz i kiedy., najchętniej zapraszamy panie po 30 mające trochę wolnego czasu komputer i dostęp do internetu, i to wszystko czego potrzebujesz. naprawdę nic nie tracisz więcej informaci sych15